Zápis do 1. ročníku dle opatření MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zkráceno.

Ing. Robert Plaga, PhDr. ministr školství

Na základě výše uvedeného opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 ředitelka školy žádá zákonné zástupce dětí, jichž se týká zápis do 1. ročníku, aby si vytiskli formuláře k zápisu či podání odkladu a zaslali do školy:

  • elektronicky do datové schránky: 2qdmgmz
  • elektronicky emailem: reditel@skolapolevsko.cz
  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko

v termínu od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Po ukončení nouzového stavu budou zákonní zástupci vyzváni k doručení další dokladů týkající se zápisu do ZŠ.

Formuláře k zápisu – 4 listy

Formulář k odkladu

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/03/ŽÁDOST-O-ODKLAD.docx

Žádost o ošetřovné dítěte

Potvrzení Žádosti o ošetřovné dítěte do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení vystaví ředitelka školy elektronicky na emailové adrese: reditel@skolapolevsko.cz .

Do emailu napište jméno dítěte, na které chcete vystavit potvrzení a od kterého data.

Potvrzená žádost Vám bude zaslána zpět na Váš emailový účet.

Žádost nelze vydat osobně.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Uzavření školy

Důležitá informace pro rodiče dětí MŠ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  ředitelka školy rozhodla o uzavření mateřské školy od 16. března 2020 z důvodu  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Rodiče dětí a žáků si mohou na OSSZ vyzvednout nebo stáhnout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy)“  a předat svému zaměstnavateli.

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/03/Karantena_a_osetrovne.pdf

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Důležité

Vážení rodiče,

Krajská epidemiologická komise (KEK) doporučuje a vyzývá k omezení  cestování do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus), mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko a Singapur a dále doporučuje pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí. V případě nevyhnutelných cest do zahraničí komise doporučuje registrovat se v aplikaci ministerstva zahraničí DROZD, která umožní v případě potřeby další kontakt.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

PODPIS:

Třídní schůzky 21.11.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

21. 11. 2019

1. Přivítání

Seznámení s novou paní učitelkou Mgr. Irenou Sojkovou.

2. Oslavy výročí 140 let výuky v této škole. – 22. 11. 2019 od 14 hodin vystoupení žáků. Poté volný program, prohlídka školy, vzájemné vzpomínky. Prosíme rodiče, zda by nám pomohli s přípravou občerstvení.

3. Probíhající projekt ERASMUS+.

V září 2019 zahájení projektu. Název HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH MÍST NA POLEVSKU. Ukončení projektu v lednu 2021. Vedoucí projektu Mgr. Hlaváčková a Bc. Kudláčková. Partneři jsou z Litvy a Lotyšska.

4. Akce školy v prosinci a lednu

26.11. 2019                   Vánoční fotografování

30. 11. 2019                  Tvorba věnců na OU

1. 12. 2019          Pekelné doly – objednávky u paní starostky

2. 12. 2019          Lampionový průvod

5. 12. 2019          Průvod Mikulášů a čertů po obci

9. 12. 2019          Vánoční dílničky v DDM Smetanka – 50,- Kč

16. 12. 2019                  Vánoční vystoupení v kostele

20. 12. 2019                  Vánoční besídka

21. 12. 2019        – 5.1. 2020  Vánoční prázdniny

6. 1. 2020            Zahájení výuky po Vánocích

Od února 2020    Plavecký výcvik  – 300 Kč

5. Škola v přírodě.

Termín 22. – 25. 6. 2020. Po – Čt. Cena cca 2.000,- Kč. Ubytování v Dolánkách u Turnova – U Zrcadlové kozy.  Přihlášky do konce ledna a platba na dubnových třídních schůzkách.

6. Poděkování za sběr.

7. Individuální konzultace s třídními učiteli.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová