TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019 

 1. Zahájení
 1. Škola v přírodě – se koná od 24. – 27. 6. 2019 v Jastřebí v Krkonoších – chata Koniklec chatkoniklec.cz . Cena žáci ZŠ – 1800 Kč, děti MŠ 1750 Kč. Pro děti je připraven zážitkový program. Odjezd 24. 6. v 9.00 hodin od školy. Návrat ve čtvrtek 27. 6. cca v 15.30 hodin ke škole.
 1. Paní učitelka Mgr.  Jana Szittyayová odchází 30. 4. na MD – výuka za ni poslední dva měsíce bude probíhat následovně: 3. a 5. ročník ČJ a M (třídní učitelka) – Mgr. Elena Průchová, Prv, Př, Vl – Bc. Miroslava Panušková; a 4. ročník AJ – Bc. Magdalena Kudláčková – vyučovala AJ ve škole U Lesa v Novém Boru.
 1. Pan učitel Oliver Dobson – nemoc. Hravá angličtina a Anglická konverzace tento týden určitě nebude a příští týden nevíme, jestli bude.
 1. Platby za kroužek AJ a NJ prosím uhradit do konce března 2019. AJ – 1000,- Kč a NJ 500,- Kč v ředitelně nebo v kanceláři ŠJ – Mirce Panuškové.
 1. Noc s Andersenem – ve spolupráci s OU Polevsko bude probíhat spaní v místní knihovně na počest výroční narození H. Ch. Andrsena. Přihlášky jsou zde k dispozici, ale do knihovny se vejde max. 15 dětí.
 1. Dne 22.5. pořádáme pokračování besedy s panem Kalpakcisem na téma Lidské vztahy. Výborný řečník, témata má z praxe, která podává velice zajímavou a humornou formou, ale vedou i k zamyšlení. Předchozí beseda měla veliký úspěch.
 1. Všechny akce školy na 3. čtvrtletí mají děti nalepené v notýsku a průběžně na ně budeme ještě upozorňovat.
 1. Jinak bych chtěla poděkovat všem rodičům za podporu při akci Sběr starého papíru. Za odměnu pojedou děti do kina v dubnu 2019 před Velikonocemi – hrazeno školou.
 1. Informace od třídních učitelů v kmenových třídách.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová

V Polevsku 18. 3. 2019

Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na přednášku Bc. Pavla Kalpakcise

JAK VÉST DĚTI K OPRAVDOVÝM HODNOTÁM

ve středu 16. ledna 2019 od 16.00 hodin

Můžete se zde dovědět, jak předcházet výchovným problémům, jak zvládat své dítě a mnoho dalších dobrých rad do budoucnosti.

Po skončení přednášky budete dále moci diskutovat o věcech, které by Vás zajímaly.

Máme také pro Vás připravené bohaté občerstvení.

Velmi se těšíme na další setkání.

Kolektiv zaměstnanců školy

Platby v roce 2019 – školné a stravné

Vážení rodiče,

platby školného a stravného v hotovosti za druhé pololetí ve školním roce 2018/2019 budou probíhat následující dny:

 1. ledna – středa
 2. února – pondělí
 3. března – pondělí
 4. dubna – úterý
 5. května – čtvrtek
 6. června – pondělí, v tento den se bude vybírat také na měsíc červenec a srpen – prázdninový provoz

Platby se budou vybírat v kanceláři ŠJ od 6:30 hodin do 8:00 hodin.

Děkujeme

Bc. Miroslava Panušková, ved. ŠJ

 

Předvánoční perníčkové mámení

Krásný voňavý perníčkový den  27. 11. 2018 čekal na děti i rodiče dětí  MŠ  Polevsko.
Dopoledne zdobily perníčky ve tvaru Mikuláše a anděla děti z obou tříd mateřské školy. Zdobení je bavilo a nás učitelky pobavila jejich vlastní fantazie, zručnost a šikovnost. Hlavně si mohly po zdobení pochutnat a zamlsat na dobré sladké zdobící hmotě….mňam, ta byla dobrá.

Odpoledne se uskutečnila přednáška pro rodiče budoucích školáků o školní zralosti spojená s občerstvením. S tématem přednášky rodiče seznámila řediteka PPP z České Lípy paní Mgr.  Pavlínka  Šimánková. Po přednášce následovala druhá část zdobení perníčků, tentokrát společně rodiče s dětmi.

Chtěla  bych velice moc poděkovat manželům  Paráskovým z Kytlic za přípravu perníčků a za jejich trpělivost a ochotu s naší školou spolupracovat.
PERNÍČKY NÁM KRÁSNĚ PROVONĚLY CELOU ŠKOLU. Těšíme se na další setkání.

Za celý kolektiv výchovných i provozních zaměstnanců školy

Jarka Lukášková – učitelka mateřské školy.