Třídní schůzky 6. 9. 2018

ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY   – 6. 9. 2018 

  1. Uvítání
  2. GDPR – osobní údaje – rodičů, žáků. Co jsou osobní údaje a k čemu je škola potřebuje: OÚ jsou jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Škola zpracovává tyto údaje ve školní matrice, což je povinná dokumentace školy a předává je MŠMT prostřednictvím zabezpečených webových stránek. Prosíme o podpisy formulářů se souhlasy. OÚ zpracováváme pouze po dobu školní docházky. Dále jsme museli nějakým způsobem ochránit fotografie dětí na našich webových stránkách – tj, na  rajčeti. Už na konci školního roku jsme Vám dávali do ŽK knížky přístupové údaje k odemknutí fotogalerie. V letošním školním roce jsou hesla stejná a žáci je budou mít opět nalepená v ŽK.
  3. Nové webové stránky školy: skolapolevsko.cz . Od října již staré stránky nebudou funkční.
  4. HA a AK – nový pan učitel – OLIVER DOBSON. V loňském roce vedl kroužek AJ a letošní rok bude učit každé úterý 1. až 5. ročník. 1. a 2. ročník bude mít na vysvědčení slovní hodnocení, od 3. ročníku bude běžná klasifikace stupni 1, 2, 3, 4 ,5. Princip hodnocení Vám sdělí Oliver. Je odlišné od praxe bývalého pana učitele.
  5. Zájmové kroužky – Po – AJ vede Oliver Dobson, cena na 1. pololetí je 1.000,- Kč na druhé pololetí bude stanoveno ve druhém pololetí. Splatnost do konce října. Čt – Kroužek NJ – vede paní Soňa Perglerová. Kroužky budou začínat v týdnu od 17. 9. 2018. Až bude zrekonstruované školní hřiště budeme mít také sportovní kroužek, který bude probíhat ve školní družině.
  6. Projekt česko-německé spolupráce – 3. – 5. ročník. 2x se pojede do Německa (Neukirch – Centrum ochrany přírody) a 2x se návštěvy uskuteční v SEV v Brništi. Jedná se o ekologicky zaměřený projekt. Odjezd ráno v 7. 45 hodin a návrat po obědě. Žáci nic neplatí. Co je potřeba : souhlas rodičů (bude samostatný formulář) a cestovní pas.  Pojištění dětí hradí škola. První výjezd je již 25. 9.  Další terminy jsou 4.12,;  22.1.;   2. 4.2019. Všechny informace k projektu budou mít žáci v notýsku.
  7. Příchody do školy a omlouvání žáků – výuka začíná v 8.00 hodin. Příchod do školy je tedy nejpozději v 7.45 hodin, aby se děti stihly převléknout, připravit na vyučování… Omlouvání – při nemoci omlouvají děti rodiče telefonicky ihned v den nepřítomnosti nebo SMS zprávou třídní učitelce a pokud chodí na obědy je nutné obědy odhlásit Mirce Panuškové – tel. nebo SMS . V případě plánované nepřítomnosti nahlásit předem – do třech dnů třídní učitelce, více než tři dny – písemná žádost podaná ředitelce v dostatečném předstihu ke schválení. Podmínkou schválení je doplnění učiva za dobu absence – vyžádáte si je u učitelů.
  8. Projednání pravidel chování ve škole – 4. 9. 2018 byli žáci poučeni o pravidlech chování ve škole i mimo školu a žáci stvrdili svým podpisem, že tato nastavená pravidla budou dodržovat. Také byli upozorněni na to, co by mohlo následovat, kdyby je nedodržovali. Byli jsme upozorněni několika rodiči žáků, že o prázdninách se zde v okolí školy pohybovali žáci naší školy spolu s dětmi chatařů a zastrašovali jiné děti (jako gang). Prosíme Vás o spolupráci a o vysvětlení, že i v odpoledních hodinách či o víkendu není možné páchat násilí na ostatních. Škola bude postupovat velmi razantně.
  1. Od pondělí 10. 9. je již výuka podle školního rozvrhu. V pondělí ráno v 7.45 hodin je odjezd do tělocvičny do Arnultovic. Žáci musí mít cvičení úbor a vhodnou obuv do tělocvičny ( bílá podrážka).
  2. Vrácení přeplatku za ŠVP

Děkuji za pozornost.

Přesun do tříd a informace od třídních učitelů.

V Polevsku 6. 9.  2018

Zapsala: Mgr. Elena Průchová, ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.