Schůzka rodičů MŠ

SCHŮZKA RODIČŮ   13. 9. 2018

  1. UVÍTÁNÍ
  2. Seznámení rodičů se školním řádem – docházka předškolních dětí, omlouvání, odhlašování obědů, provoz školy, pozdní vyzvedávání, předávání dětí přímo paní učitelce, platby školné a stravné, nemocné dítě !!! – nesmí do kolektivu – hrozí ohrožení veřejného zdraví – paní učitelky nemohou podávat dětem léky!!!
  3. GDPR – od 25. května 2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jaké údaje škola potřebuje: Osobní údaje dětí – jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, údaje o rodičích – jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní čísla. Prosím podepsat souhlasy.
  4. Nové webové stránky školy – ve fotogalerii jsou fotografie uzamčené, heslo pro otevření máte na lístečku. Na nových webových stránkách je v sekci ŠJ i jídelní lístek. www.skolapolevsko.cz
  5. Kroužek AJ s Oliverem Dobsonem pro předškolní děti – každé pondělí od 12.45 hodin. Cena 1000,- Kč na pololetí.
  6. Kroužek NJ s paní Perglerovou pro předškolní děti – každý čtvrtek od 12.45 hodin – je dotovaný školou – zdarma. Děti budou mít výjezdní návštěvy do Německa.
  7. Prima vizus – sceeringové vyšetření zraku – poplatek 150,- Kč.
  8.  Informace od učitelek.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy