TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019 

  1. Zahájení
  1. Škola v přírodě – se koná od 24. – 27. 6. 2019 v Jastřebí v Krkonoších – chata Koniklec chatkoniklec.cz . Cena žáci ZŠ – 1800 Kč, děti MŠ 1750 Kč. Pro děti je připraven zážitkový program. Odjezd 24. 6. v 9.00 hodin od školy. Návrat ve čtvrtek 27. 6. cca v 15.30 hodin ke škole.
  1. Paní učitelka Mgr.  Jana Szittyayová odchází 30. 4. na MD – výuka za ni poslední dva měsíce bude probíhat následovně: 3. a 5. ročník ČJ a M (třídní učitelka) – Mgr. Elena Průchová, Prv, Př, Vl – Bc. Miroslava Panušková; a 4. ročník AJ – Bc. Magdalena Kudláčková – vyučovala AJ ve škole U Lesa v Novém Boru.
  1. Pan učitel Oliver Dobson – nemoc. Hravá angličtina a Anglická konverzace tento týden určitě nebude a příští týden nevíme, jestli bude.
  1. Platby za kroužek AJ a NJ prosím uhradit do konce března 2019. AJ – 1000,- Kč a NJ 500,- Kč v ředitelně nebo v kanceláři ŠJ – Mirce Panuškové.
  1. Noc s Andersenem – ve spolupráci s OU Polevsko bude probíhat spaní v místní knihovně na počest výroční narození H. Ch. Andrsena. Přihlášky jsou zde k dispozici, ale do knihovny se vejde max. 15 dětí.
  1. Dne 22.5. pořádáme pokračování besedy s panem Kalpakcisem na téma Lidské vztahy. Výborný řečník, témata má z praxe, která podává velice zajímavou a humornou formou, ale vedou i k zamyšlení. Předchozí beseda měla veliký úspěch.
  1. Všechny akce školy na 3. čtvrtletí mají děti nalepené v notýsku a průběžně na ně budeme ještě upozorňovat.
  1. Jinak bych chtěla poděkovat všem rodičům za podporu při akci Sběr starého papíru. Za odměnu pojedou děti do kina v dubnu 2019 před Velikonocemi – hrazeno školou.
  1. Informace od třídních učitelů v kmenových třídách.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová

V Polevsku 18. 3. 2019