Třídní schůzky 21.11.2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

21. 11. 2019

1. Přivítání

Seznámení s novou paní učitelkou Mgr. Irenou Sojkovou.

2. Oslavy výročí 140 let výuky v této škole. – 22. 11. 2019 od 14 hodin vystoupení žáků. Poté volný program, prohlídka školy, vzájemné vzpomínky. Prosíme rodiče, zda by nám pomohli s přípravou občerstvení.

3. Probíhající projekt ERASMUS+.

V září 2019 zahájení projektu. Název HLEDÁNÍ ZTRACENÝCH MÍST NA POLEVSKU. Ukončení projektu v lednu 2021. Vedoucí projektu Mgr. Hlaváčková a Bc. Kudláčková. Partneři jsou z Litvy a Lotyšska.

4. Akce školy v prosinci a lednu

26.11. 2019                   Vánoční fotografování

30. 11. 2019                  Tvorba věnců na OU

1. 12. 2019          Pekelné doly – objednávky u paní starostky

2. 12. 2019          Lampionový průvod

5. 12. 2019          Průvod Mikulášů a čertů po obci

9. 12. 2019          Vánoční dílničky v DDM Smetanka – 50,- Kč

16. 12. 2019                  Vánoční vystoupení v kostele

20. 12. 2019                  Vánoční besídka

21. 12. 2019        – 5.1. 2020  Vánoční prázdniny

6. 1. 2020            Zahájení výuky po Vánocích

Od února 2020    Plavecký výcvik  – 300 Kč

5. Škola v přírodě.

Termín 22. – 25. 6. 2020. Po – Čt. Cena cca 2.000,- Kč. Ubytování v Dolánkách u Turnova – U Zrcadlové kozy.  Přihlášky do konce ledna a platba na dubnových třídních schůzkách.

6. Poděkování za sběr.

7. Individuální konzultace s třídními učiteli.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová

Školní akce v listopadu a v prosinci 2019

Informace o akcích školy

21.11. – Třídní schůzky – od 15:30 h. – informace o chování a prospěchu žáků, informace ke škole v přírodě

22.11. – Oslava 140. výročí školy v Polevsku + Den otevřených dveří – žáci se tento den neučí, připravují program na odpolední vystoupení pro veřejnost

 Tímto Vás všechny srdečně zveme

26.11. – Vánoční focení

2.12. – Rozsvícení stromečku + lampionový průvod – od 17:00 h.

5.12. – Mikulášský průvod – děti se učí první dvě hodiny, od 10:00 h. jdou tradiční průvod po Polevsku ( masky/kostýmy – čert, Mikuláš a anděl)

9. 12.ZŠ – vánoční dílničky v DDM Smetanka

12. 12. – Vánoční besídka mateřské školy – od 15.00 hodin

16.12. – Zpívání v kostele od 16:00 h.– Polevsko – žáci ZŠ

20.12. – Vánoční besídka – posezení nad cukrovím, žáci se neučí

21.12. – 5.1. – Vánoční prázdniny – do školy jdeme 6.1. 2020