Zápis do 1. ročníku dle opatření MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydává toto opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona a oznámí to způsobem v místě obvyklým.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou,
  2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zkráceno.

Ing. Robert Plaga, PhDr. ministr školství

Na základě výše uvedeného opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 ředitelka školy žádá zákonné zástupce dětí, jichž se týká zápis do 1. ročníku, aby si vytiskli formuláře k zápisu či podání odkladu a zaslali do školy:

  • elektronicky do datové schránky: 2qdmgmz
  • elektronicky emailem: reditel@skolapolevsko.cz
  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko

v termínu od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Po ukončení nouzového stavu budou zákonní zástupci vyzváni k doručení další dokladů týkající se zápisu do ZŠ.

Formuláře k zápisu – 4 listy

Formulář k odkladu

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/03/ŽÁDOST-O-ODKLAD.docx

Žádost o ošetřovné dítěte

Potvrzení Žádosti o ošetřovné dítěte do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení vystaví ředitelka školy elektronicky na emailové adrese: reditel@skolapolevsko.cz .

Do emailu napište jméno dítěte, na které chcete vystavit potvrzení a od kterého data.

Potvrzená žádost Vám bude zaslána zpět na Váš emailový účet.

Žádost nelze vydat osobně.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Uzavření školy

Důležitá informace pro rodiče dětí MŠ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví  ředitelka školy rozhodla o uzavření mateřské školy od 16. března 2020 z důvodu  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Rodiče dětí a žáků si mohou na OSSZ vyzvednout nebo stáhnout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy)“  a předat svému zaměstnavateli.

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/03/Karantena_a_osetrovne.pdf

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Důležité

Vážení rodiče,

Krajská epidemiologická komise (KEK) doporučuje a vyzývá k omezení  cestování do oblastí s komunitním výskytem onemocnění COVID-19 (tzv. koronavirus), mezi které jsou aktuálně zařazeny Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko a Singapur a dále doporučuje pečlivě zvážit jakoukoliv cestu do zahraničí. V případě nevyhnutelných cest do zahraničí komise doporučuje registrovat se v aplikaci ministerstva zahraničí DROZD, která umožní v případě potřeby další kontakt.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

PODPIS: