Informace pro rodiče dětí MŠ – obnovení provozu

Ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko po dohodě se zřizovatelem rozhodla o obnovení provozu mateřské školy od 18. května 2020 s provozem 7.00 – 15.30 hodin.

Prosíme rodiče, aby své děti přihlašovali emailem, telefonicky, či SMS a před zahájením docházky odevzdali podepsané čestné prohlášení. Bez podepsaného čestného prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato. Přijatá opatření v MŠ a čestné prohlášení jsou v následujících odkazech:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/Opatření-k-zajištění-ochrany-zdraví-v-MŠ.pdf

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni_MS.pdf

Informace z MŠMT k znovuotevření MŠ:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_ms-1.pdf