Informace pro rodiče žáků ZŠ – obnovení provozu

V souladu s usnesením vlády č. 491 z 30. 4. 2020 je od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků I. stupně ZŠ ve školských zařízeních.

V ZŠ a MŠ Polevsko bude organizace vzdělávání probíhat takto:

  1. Vyučování v ZŠ bude probíhat ve skupinách maximálně do 15 žáků. (I. třída – 1. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Irena Sojková, II. třída – 2. ročník – třídní učitelka Mgr. Markéta Hlaváčková, III. třída -3. ročník – třídní učitelka Bc. Magdaléna Kudláčková, IV. třída – 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Kučerová)
  2. Příchod do školy 1. a 4. ročník v 7.30 – 7.40 h, 2. ročník v 7.40 – 7.50 h a 3. a 5. ročník v 7.50 – 8.00 h
  3. Délka vyučování – 1. a 2. s 4. ročník od 8.00 h – 11.45 h; 3. a 5. ročník 8.05 h – 11.50 h.
  4. Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu.
  5. Školní družina – Z organizačních a personálních důvodů nelze zajistit ranní družinu. Odpolední družina bude zajištěna ve dvou oddělených skupinách a to v čase od 12.00 h – 15.30 h.– 1. skupina – 1. ročník – pod vedením Bc. Miroslavy Panuškové– 2. skupina – 2. ročník – pod vedením Lenky Kučerové. Pro žáky 3. – 5. ročníku nelze organizačně ani personálně ŠD zajistit.
  6. Školní jídelna

Obědy budou zajištěny pro přihlášené žáky do ŠD (1. a 2. ročník). Stravování bude probíhat v oddělených skupinách dle požadovaných hygienických doporučení.

Přihlášení žáků k docházce od 25. 5. 2020 je třeba nahlásit do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli. Žáci musí první den nástupu do školy doložit vyplněné a potvrzené čestné prohlášení. V období od 25. 5. 2020 je třeba dodržovat hygienická opatření doporučená MŠMT a MZČR. Tato doporučení budou součástí informací pro rodiče.

Prosíme rodiče, kteří se rozhodnou své děti do školy neposlat, aby i tuto skutečnost třídním učitelům nahlásili.

Čestné prohlášení – viz odkaz:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni_ZS.pdf

Informace MŠMT k znovuotevření ZŠ:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zs-1.pdf