Opatření ke snížení rizik při školní docházce v souvislosti s COVID – 19

OPATŘENÍ K ELIMINACI RIZIK V SOUVISLOSTI S COVID-19

Příchody do školy

                7.00 – 7.30 hodin

       1. a 4. ročník           7.30 – 7.40 h

            2. ročník                   7.40 –  7.50 h

            3. a 5. ročník           7.50 – 8.00 h

Odchody ze školy

     po obědě            11.45 – 12.00 h

            po svačině          14.30  – 15.30 h

      po ukončení výuky    ve 12.00 h

            Školní družina   14.30  – 15.30 h