Třídní schůzky ZŠ

Dne 2.9. 2020 od 15:30 hodin se konají třídní schůzky rodičů žáků základní školy.

Prosíme vás o účast

Děkujeme

Mgr. Elena Průchová