INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ je od 2. 11. 2020 v běžném provozu od 6.15 h do 16.00 hodin.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání v nezměněném režimu – povinná školní docházka – neplatí školné, pouze stravné.

Pro děti mladší pěti let, kteří neplní povinnou školní docházku, v případě odhlášení na celý měsíc listopad (nebo nouzový stav) – neplatí se stravné, platí se udržovací poplatek 100 Kč za měsíc. Prosíme o placení převodem na školní účet: 180815652/0300.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je základní škola a školní družina od 14. října 2020 uzavřena. Výuka probíhá distančně a pro všechny žáky ZŠ je povinná.

Žádost o ošetřovné

Potvrzení Žádosti o ošetřovné dítěte do 10 let z důvodu uzavření základní školy vystaví ředitelka školy elektronicky na emailové adrese: reditel@skolapolevsko.cz .

Do emailu napište jméno dítěte, na které chcete vystavit potvrzení a od kterého data.

Potvrzená žádost Vám bude zaslána zpět na Váš emailový účet.

Potvrzení se vydává pouze pro žáky základní školy.

Ošetřovné

Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

  • dítě mladší 10 let,
  • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
  • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Poslední aktualizace: 12. 10. 2020