INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ je od 2. 11. 2020 v běžném provozu od 6.15 h do 16.00 hodin.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání v nezměněném režimu – povinná školní docházka – neplatí školné, pouze stravné.

Pro děti mladší pěti let, kteří neplní povinnou školní docházku, v případě odhlášení na celý měsíc listopad (nebo nouzový stav) – neplatí se stravné, platí se udržovací poplatek 100 Kč za měsíc. Prosíme o placení převodem na školní účet: 180815652/0300.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je základní škola a školní družina od 14. října 2020 uzavřena. Výuka probíhá distančně a pro všechny žáky ZŠ je povinná.