INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Od středy 18. 11. 2020 je zahájena prezenční výuka (denní docházka do školy) pro žáky 1. a 2. třídy, tzn. že do školy přichází žáci 1. ročníku, 2. ročníku, 4. ročníku a 5. ročníku. Výuka je zkrácena, není TV a HV. Výuka končí pro 1. a 4. ročník v 11.45 h a 2. a 5. ročník končí ve 12.00 hodin. Vždy po skončení výuky jdou žáci na oběd, tak aby se nepotkávali s žáky další třídy.

3. ročník je nadále vzděláván distančně.

Z důvodu dodržování hygienických pravidel budou mít žáci po celou dobu výuky nasazenou roušku, doporučujeme, dejte dětem více roušek, aby je mohly častěji měnit.

Příchod do školy:

  1. a    4. ročník přichází od 7. 40 h do 7.50 hodin a odchází do své třídy.
  2.  a   5. ročník přichází od 7. 50 h do 8.00 hodin a odchází do své třídy. Apelujeme na dodržování doby příchodu, aby nedocházelo k potkávání mezi žáky jednotlivých tříd.

Ranní družina není k dispozici.

Odpolední družina je v provozu, žáci 1. a 4. ročníku mají družinu ve 2. patře v ZŠ, žáci 2. a 5. ročníku jsou v družině v přízemí. V případě příznivého počasí budou děti odpoledne venku, prosíme o vhodné oblečení na ven.