NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení a milí rodiče, milé děti,

            rok 2020 se blíží ke svému konci a ze skrytu celého svého srdce si přeji, aby jeho zvláštnost a výjimečnost co nejdříve skončila. Tento rok nám všem přinesl mnoho dobrého i zlého. Chtěla bych vyzdvihnout to dobré, jak se v nás projevila sounáležitost, pomoc pro druhé, obětavost a lidskost. Tak obrovské lidské hodnoty, které je potřeba ocenit. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy, jak zodpovědně přistupovali ke svým povinnostem. A hlavně Vám, milí rodiče, patří obrovské díky za pomoc při distanční výuce a pochopení a dodržování nařízených opatření. Bez vaší pomoci bychom nemohli učit, i kdybychom se snažili sebevíc.

            Do nového roku přeji všem, abychom se mohli znovu vrátit k běžnému způsobu života, mohli se scházet bez omezení a společně prožívat krásné chvíle plni života a zdraví.

            Šťastný nový rok 2021

                        Vám všem přeje

                                                                                              Mgr. Elena Průchová

                                                                                                  ředitelka školy

Opatření MŠMT od 4. – 10. ledna 2021

Provoz mateřské školy je v běžném provozu za předpokladu dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. Výuka bude zahájena 4. ledna 2021.

Provoz základní školy je omezen. Je povolena výuka 1. ročníku společně se 4. ročníkem a 2. ročníku společně s 5. ročníkem. Zahájení výuky je 4. ledna 2021.

3. ročník se vzdělává distančním způsobem. Zahájení výuky je 4. ledna 2021.

Školní družina – odpolední školní družina probíhá dle nastavených pravidel před prázdninami, tj. po skončení výuky žáci zůstávají v neměnných skupinách jako při dopolední výuce. Provoz družiny je do 16.00 hodin.

Ranní družina není k dispozici. Příchod žáků do školy je:

  1. a 4. ročník v 7.40 hodin
  2. a 5. ročník v 7.50 hodin.