Opatření MŠMT od 4. – 10. ledna 2021

Provoz mateřské školy je v běžném provozu za předpokladu dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. Výuka bude zahájena 4. ledna 2021.

Provoz základní školy je omezen. Je povolena výuka 1. ročníku společně se 4. ročníkem a 2. ročníku společně s 5. ročníkem. Zahájení výuky je 4. ledna 2021.

3. ročník se vzdělává distančním způsobem. Zahájení výuky je 4. ledna 2021.

Školní družina – odpolední školní družina probíhá dle nastavených pravidel před prázdninami, tj. po skončení výuky žáci zůstávají v neměnných skupinách jako při dopolední výuce. Provoz družiny je do 16.00 hodin.

Ranní družina není k dispozici. Příchod žáků do školy je:

  1. a 4. ročník v 7.40 hodin
  2. a 5. ročník v 7.50 hodin.