Doplňující informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ.

Vážení a milí rodiče,

zápisy do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2021/2022 jsou stanoveny na 14. dubna 2021. Z důvodu zajištění všech bezpečnostních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a dalších mutací je potřeba dohodnout si čas pro individuální pohovor ve škole s ředitelkou školy, buďto e-mailem:

reditel@skolapolevsko.cz

nebo telefonicky: 604 968 155 v odpoledních hodinách.

Individuální pohovory budou trvat max. 30 minut, proto bude důležité dodržovat stanovený čas příchodu do školy.

V případě, že se z nějakého důvodu nemůžete pohovoru zúčastnit (např. z důvodu karantény) je možné podat žádost o přijetí těmito způsoby

  • vyplněním žádosti a zasláním poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Polevsko, Polevsko 167, 471 16 Polevsko
  • vyplněním žádosti a zasláním na e-mail: reditel@skolapolevsko.cz
  • vyplněním žádosti a vhozením do schránky školy, která se nachází u hlavního vchodu do školy

nejpozději do 23. dubna 2021.

Žádosti o odklad povinné školní docházky se podávají výše uvedeným způsobem. K žádosti o odklad je potřeba doložit souhlasné stanovisko dětského lékaře a Pedagogicko-psychologické poradny.

Formuláře k zápisu a k odkladu je možné stáhnout :

ZÁPIS DO ZŠ

https://web.skolapolevsko.cz/zadost-o-prijeti/

https://web.skolapolevsko.cz/skolni-matrika/

https://web.skolapolevsko.cz/dotaznik-pro-rodice-zapis/

https://web.skolapolevsko.cz/souhlas-zakonnych-zastupcu/

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

https://web.skolapolevsko.cz/zadost-o-odklad/

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 je od 1. března 2021 do 21. března 2021 zakázaná osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků v základní škole.

Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí a žáků v základním vzdělávání .

Ošetřovné:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.