UZAVŘENÍ ŠKOLY

Dle Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200 je od 1. března 2021 do 21. března 2021 zakázaná osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků v základní škole.

Základní školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí a žáků v základním vzdělávání .

Ošetřovné:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.