Informace k návratu dětí a žáků do škol od 12. 4. 2021

Informace k zahájení prezenční výuky od 12. dubna 2021

Dle sdělení MŠMT je od pondělí 12. dubna 2021 umožněna osobní přítomnost dětí mateřské školy, které mají povinné předškolní vzdělávání a žáků malotřídních škol ve všech ročnících. Školám je uložena povinnost testovat děti a žáky 2x týdně neinvazivními antigenními testy (naše škola má přidělené testy LEPU RAPID). Testy budou prováděny v pondělí a ve čtvrtek.

V průběhu výuky se žáci a děti musí zdržovat v neměnných skupinách. Z tohoto důvodu bude zachován rozvrh příchodu dětí do školy:

Děti z MŠ od 6.30 h do 7.30 hodin – rodiče budou provádět svým dětem antigenní test, proto je potřeba počítat, že předávání dítěte bude trvat cca 30 minut. Rodiče čekají na výsledek antigenního testu. Pokud bude test negativní může být dítě přijato do školky, v případě pozitivního testu rodiče se svým dítětem odchází na odběry PCR testu na odběrové místo. Pokud by byl i PCR test pozitivní odchází do karantény celá skupina dětí, s níž bylo dítě předchozí dny v kontaktu. Provoz mateřské školy je do 16.00 hodin.

Žáci základní školy:

1. a 4. ročník přichází do školy v 7.40 h – v pondělí a ve čtvrtek budou provedeny testy. Pokud bude dítě na testování chybět, bude test proveden hned další den, kdy přijde do školy. (Testování se nelze vyhnout.) V případě pozitivních výsledků testů budou rodiče vyzváni, aby dítě vyzvedli ze školy a podrobili se testování PCR testem na odběrovém místě. Pokud by byl i PCR test pozitivní odchází do karantény celá třída. Při negativním výsledku testu se žák vrací do školy k běžné výuce.

2. a 5. ročník přichází do školy v 7.50 h – stejná pravidla jako u 1. třídy.

3. ročník – přichází do školy v 7.30 hodin – stejná pravidla jako u 1. třídy.

Odpolední družina je do 16.00 hodin.

Pro všechny děti, žáky a dospělé osoby pohybující se po škole platí zvýšená hygienická pravidla, tzn. ochrana nosu a úst respirátory a rouškami schválenými MZd.