OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 31. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení KHS se sídlem v Liberci budou platit tato opatření :

  • 31. 5. 2021 předloží rodiče při předávání dítěte potvrzení o provedeném PCR testu s výsledkem NEGATIVNÍ, který není starší než 5 dnů (test ze čtvrtka 27. 5. je platný, formou SMS),  nebo rodiče předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID–19 v ochranné lhůtě 180 dní;
  • všechny děti z MŠ a ZŠ budou 2x týdně testovány antigenními testy a to počínaje čtvrtkem 3.6.2021 s výjimkou dětí, které jsou v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19;
  • Příchod dětí do MŠ:  rodiče předávají své dítě paní učitelce (asistentce) před hlavním vchodem do budovy v čase 6.15 – 7.25 hodin. Pozdější čas příchodu nebude akceptován z důvodu zamezení kontaktu s žáky ZŠ. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy a po zazvonění vyčkali příchodu paní učitelky či asistentky. Při vyzvedávání dětí odpoledne platí stejná pravidla.
  • Příchod žáků ZŠ:      žáci vstupují  do budovy zadním vchodem (u šaten) ve stanoveném čase: 3. ročník – v 7.30 h, 1. a 4. ročník v 7.40 h,  2. a 5. ročník v 7.50 h. Děkujeme všem za dodržovaní časů příchodu. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy a po zazvonění vyčkali před školou.

         Vážení rodiče, víme, že tato opatření jsou pro vás velice komplikovaná a omezující, ale věřte, že se snažíme, aby se co nejvíce zabránilo šíření nákazy a tím chránili Vás i Vaše děti.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Elena Průchová a kolektiv zaměstnanců školy

Provoz školy po ukončení karantény od 28. 5. 2021

Milí rodiče,

oznamujeme Vám otevření mateřské školy a II. třídy po ukončení karantény dne 28. 5. 2021 dle běžné provozní doby. Příchod dětí MŠ do školy je od 6.15 h do 7.25 hodin, žáci III. třídy příchod do školy 7.30 hodin, žáci I. a IV. třídy v 7.40 hodin a žáci II. třídy v 7.50 hodin. Děkujeme za dodržování ranních příchodů, aby nedocházelo k setkávání s žáky ostatních tříd. Dále pak za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. Provoz školy je do 16.00 hodin.

Vážení a milí rodiče, mnohokrát Vám děkujeme za úžasnou spolupráci při testování dětí a žáků a věříme, že tuto dobu zvládneme ve zdraví a dobře naladěné mysli. Moc se na Vaše děti těšíme.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Polevsko

STAROSTKA OBCE INFORMUJE:

Upozornění na zvýšený výskyt onemocnění covid-19 v obci Polevsko

Vážení spoluobčané,

Obec Polevsko žádá obyvatele obce Polevska a okolních obcí, aby důsledně dodržovali hygienická opatření a protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je vznik lokálního ohniska nákazy koronaviru v obci Polevsko s podezřením na výskyt mutace viru.

Jedná se o preventivní opatření, jehož cílem je maximální snížení rizika dalšího šíření do doby vyloučení či potvrzení mutace.

Po dohodě s Policií ČR a Krajskou hygienickou stanicí v Liberci budou v dané lokalitě a jejím okolí probíhat zvýšené kontroly, které budou zaměřené na dodržování opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti obchodu, služeb a konání veřejných akcí. Jedná se zejména o doložení potvrzení o prodělání covid-19, negativního PCR nebo antigenního testu či certifikátu o podání první nebo druhé dávky očkování na zahrádkách restauračních zařízení, v kadeřnictví, apod. Preventivní opatření by lidé měli dodržovat i při pořádání soukromých akcí.

Na dotazy našich občanů, zda je opravdu v naší obcí 58 – 64 onemocnění covidu, dle reportáže televize NOVA, sděluji, že v naší obcí je v současné době evidováno 26 případů onemocnění.

Pro potvrzení tohoto faktu jsem požádala o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, které bude zveřejněno na stránkách obce, úřední desce a fcc.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech preventivních opatření.

Martina Rašínová – starostka obce

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v naší ZŠ bylo dne 14. 5. 2021 pozitivně testováno dítě na COVID-19 a celá třída je nyní v karanténě.

Z tohoto důvodu nebude probíhat plánované rozvolňování, ale bude i nadále pokračovat provoz v neměnných skupinách. Žáci různých tříd se prozatím nebudou spojovat a budeme dodržovat i ranní příchod do školy podle tříd, jak jsme měli doposud.

Všichni jsme už byli natěšeni, že se navracíme k běžnému provozu, ale za současné situace není rozvolňování namístě. Víme, že jsou tato omezení pro Vás velmi zatěžkávající, ale je to z důvodu bezpečnosti Vašich dětí a omezení šíření nákazy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Provoz školy o letních prázdninách

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 12. 7. do 22. 8. 2021 bude škola uzavřena z důvodu rekonstrukce školní kuchyně a sociálních zařízení a zároveň čerpání řádné dovolené.

Od 23. 8. 2021 bude mateřská škola v provozu od 6.30 hodin do 16.00 hodin pro přihlášené   děti.  K docházce do MŠ o prázdninách je potřeba děti přihlásit do 18. 6. 2021 na email: sj.polevsko@seznam.cz

Školní družina o prázdninách není v provozu.

Odhlášení stravného během prázdnin není možné z důvodu omezeného provozu školy.