Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v naší ZŠ bylo dne 14. 5. 2021 pozitivně testováno dítě na COVID-19 a celá třída je nyní v karanténě.

Z tohoto důvodu nebude probíhat plánované rozvolňování, ale bude i nadále pokračovat provoz v neměnných skupinách. Žáci různých tříd se prozatím nebudou spojovat a budeme dodržovat i ranní příchod do školy podle tříd, jak jsme měli doposud.

Všichni jsme už byli natěšeni, že se navracíme k běžnému provozu, ale za současné situace není rozvolňování namístě. Víme, že jsou tato omezení pro Vás velmi zatěžkávající, ale je to z důvodu bezpečnosti Vašich dětí a omezení šíření nákazy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy