Provoz školy po ukončení karantény od 28. 5. 2021

Milí rodiče,

oznamujeme Vám otevření mateřské školy a II. třídy po ukončení karantény dne 28. 5. 2021 dle běžné provozní doby. Příchod dětí MŠ do školy je od 6.15 h do 7.25 hodin, žáci III. třídy příchod do školy 7.30 hodin, žáci I. a IV. třídy v 7.40 hodin a žáci II. třídy v 7.50 hodin. Děkujeme za dodržování ranních příchodů, aby nedocházelo k setkávání s žáky ostatních tříd. Dále pak za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. Provoz školy je do 16.00 hodin.

Vážení a milí rodiče, mnohokrát Vám děkujeme za úžasnou spolupráci při testování dětí a žáků a věříme, že tuto dobu zvládneme ve zdraví a dobře naladěné mysli. Moc se na Vaše děti těšíme.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Polevsko