OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 31. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení KHS se sídlem v Liberci budou platit tato opatření :

  • 31. 5. 2021 předloží rodiče při předávání dítěte potvrzení o provedeném PCR testu s výsledkem NEGATIVNÍ, který není starší než 5 dnů (test ze čtvrtka 27. 5. je platný, formou SMS),  nebo rodiče předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID–19 v ochranné lhůtě 180 dní;
  • všechny děti z MŠ a ZŠ budou 2x týdně testovány antigenními testy a to počínaje čtvrtkem 3.6.2021 s výjimkou dětí, které jsou v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19;
  • Příchod dětí do MŠ:  rodiče předávají své dítě paní učitelce (asistentce) před hlavním vchodem do budovy v čase 6.15 – 7.25 hodin. Pozdější čas příchodu nebude akceptován z důvodu zamezení kontaktu s žáky ZŠ. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy a po zazvonění vyčkali příchodu paní učitelky či asistentky. Při vyzvedávání dětí odpoledne platí stejná pravidla.
  • Příchod žáků ZŠ:      žáci vstupují  do budovy zadním vchodem (u šaten) ve stanoveném čase: 3. ročník – v 7.30 h, 1. a 4. ročník v 7.40 h,  2. a 5. ročník v 7.50 h. Děkujeme všem za dodržovaní časů příchodu. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy a po zazvonění vyčkali před školou.

         Vážení rodiče, víme, že tato opatření jsou pro vás velice komplikovaná a omezující, ale věřte, že se snažíme, aby se co nejvíce zabránilo šíření nákazy a tím chránili Vás i Vaše děti.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Elena Průchová a kolektiv zaměstnanců školy