PROJEKT ERASMUS 2019 – 2021

Od září 2019 v naší škole probíhá projekt s názvem „Pátrání po zmizelých místech“. Jeho náplní je řada aktivit vedoucích k hlubšímu seznámení s historií obce, vytvoření dobrodružné stezky po památných místech – tzv. QUESTU, s možností setkat se s vrstevníky za partnerských škol v Litvě a Lotyšsku, ke společnému tvoření historického kalendáře a v neposlední řadě též obnovení zaniklého místa v blízkém okolí školy. Během podzimu 2019 žáci 3.-5. tříd vyplňovali dotazník s rodinnými příslušníky – pamětníky, na jejich základě jsme pak společně vytipovali několik vhodných míst, která by si zasloužila naši pozornost. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění historika Ladislava Smejkala, vyzkoušeli jsme si tvorbu projektového loga. Pravidelně jsme se virtuálně spojovali s našimi partnerskými školami, děti si připravily prezentace v angličtině, vyměnily si vánoční přání atd.  

Bohužel s příchodem pandemie Coronaviru a s přerušovanou docházkou do školy jsme byli pokaždé nuceni projektové aktivity pozastavit. Plánované mobility, tzn. slibně „rozjeté“ návštěvy partnerských školu u nás polevských  a dětí v Litvě a Lotyšsku jsme nakonec zrušili. Videokonference během školního roku 20/21 proběhla pouze jedna. Distanční výuka panovala totiž i v partnerských zemích. Situace byla všude obdobná.  

V další etapě, na podzim 2020 jsme stihli výtvarně zpracovat 4 historická místa, která se stala součástí společného kalendáře.

Poslední týdny před prázdninami 2021 trávíme s dětmi v projektových aktivitách. Naplno jsme se pustili do zhmotňování jedné z hlavních myšlenek projektu – v sedmi tematicky laděných týmech (reportéři, stavitelé, detektivové, výtvarníci, filmaři, google pátrači a mapaři) zjišťujeme, tvoříme a zpracováváme materiály týkající se jednotlivých míst. Společným výstupem bude trasa stopované, zmíněný QUEST jako hmotné poselství projektu. Chceme umožnit prožitek cestovat historií obce na vlastní kůži dětem z okolí, turistům a dalším návštěvníkům Polevska. Rádi bychom též přispěli k obnově a zvýšení povědomí o půvabném rybníčku „Nebesáku“ v lese nad obcí, u křižovatky běžeckých tratí. Plánujeme zde i malé překvapení J

Moc bychom si přáli, aby se náš QUEST vytvořený dětmi pro děti stal oblíbenou součástí vědomostních stezek po obci Polevsko.

Za projektový tým,

Bc.Magdalena Kudláčková

All-focus

POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče,

velice se omlouváme za komplikace s odjezdy na školní výlety.

Ve středu 23. 6. 2021 jede na výlet do Jablonného v Podještědí MŠ a 1. ročník ZŠ. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Návrat cca v 14 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, holinky a pláštěnku.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jede na výlet do Jablonného v Podještědí 2. – 5. ročník ZŠ. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Návrat cca v 14 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, holinky a pláštěnku.

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2021

9.6. (středa) Výlet na Vlčí horu – Eko program : > ZŠ  2. – 5. ročník

                                                        > odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

                                                        > návrat do školy cca 14:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody, pláštěnku

10.6. (čtvrtek) Výlet na Vlčí horu – Eko program : > MŠ + 1.ročník ZŠ

                                                        > odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

                                                        > návrat do školy cca 14:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody, pláštěnku

21.6. (pondělí) – školní focení na závěr školního roku

                        > cena fotografie je 100,- Kč

23.6. (středa) – Výlet do mokřad v Jabloném v Podještědí – Eko program:

> ZŠ  2. – 5. ročník 

> odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

> návrat do školy cca 14:00 – 15:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody

24.6. (čtvrtek) – Výlet do mokřad v Jabloném v Podještědí – Eko program:

> MŠ + 1.ročník ZŠ

> odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

> návrat do školy cca 14:00 – 15:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody

28.6. (pondělí) – kontrola a odevzdání učebnic

30.6.( středa) – Vysvědčení, rozloučení s páťáky – konec cca v 9 h.

                                  Děkujeme za Vaši spolupráci ☺    Kolektiv učitelů MŠ a ZŠ.