Zahajovací třídní schůzky ZŠ

Vážení rodiče,

dne 2. 9. 2021 od 16.00 hodin se konají zahajovací třídní schůzky. Budeme sdělovat důležité  informace o průběhu vzdělávání, akcích v prvním pololetí a organizační záležitosti. Prosíme Vás o dodržování nošení roušky k zakrytí dýchacích cest.

Děkujeme Vám za účast.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ