Třídní schůzky ZŠ 2. 9.

  1. Přivítání a zahájení
  2. Seznámení se školním řádem – VČASNÉ PŘÍCHODY DO ŠKOLY, omlouvání žáků. Školní řad je v plném znění na webových stránkách školy v záložce DOKUMENTY ŠKOLY

– slovní hodnocení na vysvědčení, komunikace s třídními učiteli – prosíme o zpětnou vazbu kdykoliv vám přijde zpráva, podpisy v notýsku – pod každou zprávou, abychom měli jistotu, že o tom víte.

  • Informace k provozu školy – Dnes byly děti otestovány PCR testy – čekáme na výsledky, děti nemusí ve třídě nosit roušku, ve společných prostorách by ji měly mít.
  • Školní družina. Nová paní vychovatelka – Kateřina Zvárová – ranní družina, odpoledne  bude mít 1 a 2. ročník a poté od 15.30 hodin do 16.00 h všechny děti, které tu zůstaly. Starší děti bude mít Lenka Kučerová a Lucie Špádová (čtvrtek, Lenka ostatní dny). Provoz školní družiny od 6.30 – 16.00 h. Příchod do ranní ŠD je nejpozději v 7.30 h. Pokud žáci nestihnou přijít do 7.30 h, čekají před školou nebo v šatně – za nepříznivého počasí (od 7.30 h je v šatně pan školník) a v 7.45 h odchází do svých tříd. Odpolední družina – žáci odchází buď po obědě nebo až po 14.30 h, aby děti mohly jít ven do přírody a nemusely celou dobu pobývat pouze na školní zahradě. Od 15.30 hodin se školní družina spojuje s MŠ a děti budou v 1. patě v MŠ – zvonit na MŠ. V přízemí je školní družina pro 3. – 5. ročník, ve druhém patře je ŠD 1. a 2. ročník – vybrat správný zvonek. Pokud budou děti na zahradě nebo na hřišti bude na vchodových dveřích umístěna cedule.
  • Používání mobilů žáky je ve škole, při výuce, v družině a na školních akcích zakázáno.
  • Omlouvání nepřítomnosti žáků – při nemoci prosíme ihned o zprávu třídní učitelce (nejlépe SMS), po ukončení písemně v žákovské knížce – omluvný list. Při plánované nepřítomnosti (ozdravný pobyt s rodiči) je nutné si vytisknout na webu školy žádost o uvolnění z výuky a s dostatečným předstihem předat třídní učitelce, která pak předkládá žádost o uvolnění ředitelce školy. Vyučující vám sdělí, jaké učivo budete s dětmi v době nepřítomnosti probírat.
  • Odhlašování obědů – nezařizují třídní učitelky, ale probíhá komunikací s Zofií Doškářovou – telefonicky, SMS, e-mailem.
  • Kroužky v ZŠ – AJ v pondělí, NJ v úterý a NOVĚ KROUŽEK VAŘENÍ, JOGA v středu a ve čtvrtek a počítačový kroužek v pátek. Platby za kroužky AJ a NJ 1000 Kč za pololetí – platba na účet školy do konce října a do konce února 2022 – do poznámky napsat kroužek AJ nebo NJ. Číslo účtu je stejné jako na obědy 180815652/0300.
  • Dne 14. 10. proběhne vánoční fotografování a společně také pamětní fotografování žáků 1. ročníku.
  • Oblečení a věci, které zůstaly v šatně jsou na stole před jídelnou – prosíme o rozebrání.