LAMPIONOVÝ PRŮVOD – ZRUŠENO

Vážení rodiče a přátelé školy,

z důvodu nařízení vlády je lampionový průvod dne 29. 11. 2021 zrušen. Pokud budete mít zájem, ve škole probíhá adventní jarmark, kde můžete zakoupit drobné výrobky, které jsme měli v úmyslu prodávat při konání lampionového průvodu a rozsvěcení vánočního stromu.

Mnohokrát děkujeme za podporu a pochopení.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ

23. 11. 2021

  1. Zahájení
  2. Formativní hodnocení – je takové hodnocení, které probíhá během učení a přináší žákům užitečnou informaci v průběhu vzdělávání. Důležité je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní, což je motivace k učení a získávání dalších poznatků. Motivace je zde nejdůležitějším kritériem. Žáci nejsou stresováni špatnou známkou, chyba je začleněna do vzdělávání jako součást celého procesu. V současné době jsme na začátku a hledáme způsoby, jak poskytovat rodičům zpětnou vazbu o pokroku jejich dítěte ve vzdělávání.
  3. Akce spojené s adventem – Lampionový průvod – 29. 11. 2021 od 17 hodin. Průvod čertů, Mikulášů a andělů – prosíme teplé oblečení pod masky 6. 12.2021
  4. Ostatní akce budou pravděpodobně zrušeny v souvislosti se špatnou covidovou situací.
  5. Opět bude probíhat testování antigenními testy (zatím jednou týdně v pondělí).
  6. Školní vánoční besídka – poslední den před vánočními prázdninami – dárečky pro spolužáky.
  7. Informace třídních učitelů
  8. Poděkování všem rodičům za výbornou spolupráci.