Nařízení MŠMT a MZDR od 25. 2. 2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

Milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

              ▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

              ▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

  • Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Výše uvedené se nevztahuje na:

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit)

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

Děkujeme za Vaši spolupráci, které si moc vážíme. ☺

Platby stravného a školného v roce 2021

Vážení rodiče,

platby školného a stravného v hotovosti za druhé pololetí ve školním roce 2020/2021 budou probíhat následující dny:

15. ledna- pátek

15. února – pondělí

15.  března- pondělí 

15. dubna – čtvrtek

14. května – pátek

15.června – úterý

Platby se budou vybírat v kanceláři ŠJ od 6:30 hodin do 8:00 hodin.

Odpoledne od 12:30 hodin do 15:00 hodin

Děkujeme

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení a milí rodiče, milé děti,

            rok 2020 se blíží ke svému konci a ze skrytu celého svého srdce si přeji, aby jeho zvláštnost a výjimečnost co nejdříve skončila. Tento rok nám všem přinesl mnoho dobrého i zlého. Chtěla bych vyzdvihnout to dobré, jak se v nás projevila sounáležitost, pomoc pro druhé, obětavost a lidskost. Tak obrovské lidské hodnoty, které je potřeba ocenit. Na tomto místě bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy, jak zodpovědně přistupovali ke svým povinnostem. A hlavně Vám, milí rodiče, patří obrovské díky za pomoc při distanční výuce a pochopení a dodržování nařízených opatření. Bez vaší pomoci bychom nemohli učit, i kdybychom se snažili sebevíc.

            Do nového roku přeji všem, abychom se mohli znovu vrátit k běžnému způsobu života, mohli se scházet bez omezení a společně prožívat krásné chvíle plni života a zdraví.

            Šťastný nový rok 2021

                        Vám všem přeje

                                                                                              Mgr. Elena Průchová

                                                                                                  ředitelka školy

Opatření MŠMT od 4. – 10. ledna 2021

Provoz mateřské školy je v běžném provozu za předpokladu dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. Výuka bude zahájena 4. ledna 2021.

Provoz základní školy je omezen. Je povolena výuka 1. ročníku společně se 4. ročníkem a 2. ročníku společně s 5. ročníkem. Zahájení výuky je 4. ledna 2021.

3. ročník se vzdělává distančním způsobem. Zahájení výuky je 4. ledna 2021.

Školní družina – odpolední školní družina probíhá dle nastavených pravidel před prázdninami, tj. po skončení výuky žáci zůstávají v neměnných skupinách jako při dopolední výuce. Provoz družiny je do 16.00 hodin.

Ranní družina není k dispozici. Příchod žáků do školy je:

  1. a 4. ročník v 7.40 hodin
  2. a 5. ročník v 7.50 hodin.

PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Provoz mateřské školy, základní školy a školní družiny bude v prosinci 2020 podle nastavených pravidel nouzového stavu do 22. 12. 2020. Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude škola uzavřena – Vánoční prázdniny.    Provoz  školy bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021 ve stávajícím režimu (pokud nebude opět nějaká úprava od Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva školství).

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Od středy 18. 11. 2020 je zahájena prezenční výuka (denní docházka do školy) pro žáky 1. a 2. třídy, tzn. že do školy přichází žáci 1. ročníku, 2. ročníku, 4. ročníku a 5. ročníku. Výuka je zkrácena, není TV a HV. Výuka končí pro 1. a 4. ročník v 11.45 h a 2. a 5. ročník končí ve 12.00 hodin. Vždy po skončení výuky jdou žáci na oběd, tak aby se nepotkávali s žáky další třídy.

3. ročník je nadále vzděláván distančně.

Z důvodu dodržování hygienických pravidel budou mít žáci po celou dobu výuky nasazenou roušku, doporučujeme, dejte dětem více roušek, aby je mohly častěji měnit.

Příchod do školy:

  1. a    4. ročník přichází od 7. 40 h do 7.50 hodin a odchází do své třídy.
  2.  a   5. ročník přichází od 7. 50 h do 8.00 hodin a odchází do své třídy. Apelujeme na dodržování doby příchodu, aby nedocházelo k potkávání mezi žáky jednotlivých tříd.

Ranní družina není k dispozici.

Odpolední družina je v provozu, žáci 1. a 4. ročníku mají družinu ve 2. patře v ZŠ, žáci 2. a 5. ročníku jsou v družině v přízemí. V případě příznivého počasí budou děti odpoledne venku, prosíme o vhodné oblečení na ven.

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ je od 2. 11. 2020 v běžném provozu od 6.15 h do 16.00 hodin.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání v nezměněném režimu – povinná školní docházka – neplatí školné, pouze stravné.

Pro děti mladší pěti let, kteří neplní povinnou školní docházku, v případě odhlášení na celý měsíc listopad (nebo nouzový stav) – neplatí se stravné, platí se udržovací poplatek 100 Kč za měsíc. Prosíme o placení převodem na školní účet: 180815652/0300.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je základní škola a školní družina od 14. října 2020 uzavřena. Výuka probíhá distančně a pro všechny žáky ZŠ je povinná.

Žádost o ošetřovné

Potvrzení Žádosti o ošetřovné dítěte do 10 let z důvodu uzavření základní školy vystaví ředitelka školy elektronicky na emailové adrese: reditel@skolapolevsko.cz .

Do emailu napište jméno dítěte, na které chcete vystavit potvrzení a od kterého data.

Potvrzená žádost Vám bude zaslána zpět na Váš emailový účet.

Potvrzení se vydává pouze pro žáky základní školy.