PROJEKT ERASMUS 2019 – 2021

Od září 2019 v naší škole probíhá projekt s názvem „Pátrání po zmizelých místech“. Jeho náplní je řada aktivit vedoucích k hlubšímu seznámení s historií obce, vytvoření dobrodružné stezky po památných místech – tzv. QUESTU, s možností setkat se s vrstevníky za partnerských škol v Litvě a Lotyšsku, ke společnému tvoření historického kalendáře a v neposlední řadě též obnovení zaniklého místa v blízkém okolí školy. Během podzimu 2019 žáci 3.-5. tříd vyplňovali dotazník s rodinnými příslušníky – pamětníky, na jejich základě jsme pak společně vytipovali několik vhodných míst, která by si zasloužila naši pozornost. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění historika Ladislava Smejkala, vyzkoušeli jsme si tvorbu projektového loga. Pravidelně jsme se virtuálně spojovali s našimi partnerskými školami, děti si připravily prezentace v angličtině, vyměnily si vánoční přání atd.  

Bohužel s příchodem pandemie Coronaviru a s přerušovanou docházkou do školy jsme byli pokaždé nuceni projektové aktivity pozastavit. Plánované mobility, tzn. slibně „rozjeté“ návštěvy partnerských školu u nás polevských  a dětí v Litvě a Lotyšsku jsme nakonec zrušili. Videokonference během školního roku 20/21 proběhla pouze jedna. Distanční výuka panovala totiž i v partnerských zemích. Situace byla všude obdobná.  

V další etapě, na podzim 2020 jsme stihli výtvarně zpracovat 4 historická místa, která se stala součástí společného kalendáře.

Poslední týdny před prázdninami 2021 trávíme s dětmi v projektových aktivitách. Naplno jsme se pustili do zhmotňování jedné z hlavních myšlenek projektu – v sedmi tematicky laděných týmech (reportéři, stavitelé, detektivové, výtvarníci, filmaři, google pátrači a mapaři) zjišťujeme, tvoříme a zpracováváme materiály týkající se jednotlivých míst. Společným výstupem bude trasa stopované, zmíněný QUEST jako hmotné poselství projektu. Chceme umožnit prožitek cestovat historií obce na vlastní kůži dětem z okolí, turistům a dalším návštěvníkům Polevska. Rádi bychom též přispěli k obnově a zvýšení povědomí o půvabném rybníčku „Nebesáku“ v lese nad obcí, u křižovatky běžeckých tratí. Plánujeme zde i malé překvapení J

Moc bychom si přáli, aby se náš QUEST vytvořený dětmi pro děti stal oblíbenou součástí vědomostních stezek po obci Polevsko.

Za projektový tým,

Bc.Magdalena Kudláčková

All-focus

POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče,

velice se omlouváme za komplikace s odjezdy na školní výlety.

Ve středu 23. 6. 2021 jede na výlet do Jablonného v Podještědí MŠ a 1. ročník ZŠ. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Návrat cca v 14 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, holinky a pláštěnku.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jede na výlet do Jablonného v Podještědí 2. – 5. ročník ZŠ. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Návrat cca v 14 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, holinky a pláštěnku.

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2021

9.6. (středa) Výlet na Vlčí horu – Eko program : > ZŠ  2. – 5. ročník

                                                        > odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

                                                        > návrat do školy cca 14:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody, pláštěnku

10.6. (čtvrtek) Výlet na Vlčí horu – Eko program : > MŠ + 1.ročník ZŠ

                                                        > odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

                                                        > návrat do školy cca 14:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody, pláštěnku

21.6. (pondělí) – školní focení na závěr školního roku

                        > cena fotografie je 100,- Kč

23.6. (středa) – Výlet do mokřad v Jabloném v Podještědí – Eko program:

> ZŠ  2. – 5. ročník 

> odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

> návrat do školy cca 14:00 – 15:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody

24.6. (čtvrtek) – Výlet do mokřad v Jabloném v Podještědí – Eko program:

> MŠ + 1.ročník ZŠ

> odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

> návrat do školy cca 14:00 – 15:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody

28.6. (pondělí) – kontrola a odevzdání učebnic

30.6.( středa) – Vysvědčení, rozloučení s páťáky – konec cca v 9 h.

                                  Děkujeme za Vaši spolupráci ☺    Kolektiv učitelů MŠ a ZŠ.

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 31. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení KHS se sídlem v Liberci budou platit tato opatření :

  • 31. 5. 2021 předloží rodiče při předávání dítěte potvrzení o provedeném PCR testu s výsledkem NEGATIVNÍ, který není starší než 5 dnů (test ze čtvrtka 27. 5. je platný, formou SMS),  nebo rodiče předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID–19 v ochranné lhůtě 180 dní;
  • všechny děti z MŠ a ZŠ budou 2x týdně testovány antigenními testy a to počínaje čtvrtkem 3.6.2021 s výjimkou dětí, které jsou v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19;
  • Příchod dětí do MŠ:  rodiče předávají své dítě paní učitelce (asistentce) před hlavním vchodem do budovy v čase 6.15 – 7.25 hodin. Pozdější čas příchodu nebude akceptován z důvodu zamezení kontaktu s žáky ZŠ. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy a po zazvonění vyčkali příchodu paní učitelky či asistentky. Při vyzvedávání dětí odpoledne platí stejná pravidla.
  • Příchod žáků ZŠ:      žáci vstupují  do budovy zadním vchodem (u šaten) ve stanoveném čase: 3. ročník – v 7.30 h, 1. a 4. ročník v 7.40 h,  2. a 5. ročník v 7.50 h. Děkujeme všem za dodržovaní časů příchodu. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy a po zazvonění vyčkali před školou.

         Vážení rodiče, víme, že tato opatření jsou pro vás velice komplikovaná a omezující, ale věřte, že se snažíme, aby se co nejvíce zabránilo šíření nákazy a tím chránili Vás i Vaše děti.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Elena Průchová a kolektiv zaměstnanců školy

Provoz školy po ukončení karantény od 28. 5. 2021

Milí rodiče,

oznamujeme Vám otevření mateřské školy a II. třídy po ukončení karantény dne 28. 5. 2021 dle běžné provozní doby. Příchod dětí MŠ do školy je od 6.15 h do 7.25 hodin, žáci III. třídy příchod do školy 7.30 hodin, žáci I. a IV. třídy v 7.40 hodin a žáci II. třídy v 7.50 hodin. Děkujeme za dodržování ranních příchodů, aby nedocházelo k setkávání s žáky ostatních tříd. Dále pak za dodržování všech bezpečnostních a hygienických opatření. Provoz školy je do 16.00 hodin.

Vážení a milí rodiče, mnohokrát Vám děkujeme za úžasnou spolupráci při testování dětí a žáků a věříme, že tuto dobu zvládneme ve zdraví a dobře naladěné mysli. Moc se na Vaše děti těšíme.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Polevsko

STAROSTKA OBCE INFORMUJE:

Upozornění na zvýšený výskyt onemocnění covid-19 v obci Polevsko

Vážení spoluobčané,

Obec Polevsko žádá obyvatele obce Polevska a okolních obcí, aby důsledně dodržovali hygienická opatření a protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Důvodem je vznik lokálního ohniska nákazy koronaviru v obci Polevsko s podezřením na výskyt mutace viru.

Jedná se o preventivní opatření, jehož cílem je maximální snížení rizika dalšího šíření do doby vyloučení či potvrzení mutace.

Po dohodě s Policií ČR a Krajskou hygienickou stanicí v Liberci budou v dané lokalitě a jejím okolí probíhat zvýšené kontroly, které budou zaměřené na dodržování opatření ministerstva zdravotnictví v oblasti obchodu, služeb a konání veřejných akcí. Jedná se zejména o doložení potvrzení o prodělání covid-19, negativního PCR nebo antigenního testu či certifikátu o podání první nebo druhé dávky očkování na zahrádkách restauračních zařízení, v kadeřnictví, apod. Preventivní opatření by lidé měli dodržovat i při pořádání soukromých akcí.

Na dotazy našich občanů, zda je opravdu v naší obcí 58 – 64 onemocnění covidu, dle reportáže televize NOVA, sděluji, že v naší obcí je v současné době evidováno 26 případů onemocnění.

Pro potvrzení tohoto faktu jsem požádala o stanovisko Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci, které bude zveřejněno na stránkách obce, úřední desce a fcc.

Děkujeme za pochopení a dodržování všech preventivních opatření.

Martina Rašínová – starostka obce

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

v naší ZŠ bylo dne 14. 5. 2021 pozitivně testováno dítě na COVID-19 a celá třída je nyní v karanténě.

Z tohoto důvodu nebude probíhat plánované rozvolňování, ale bude i nadále pokračovat provoz v neměnných skupinách. Žáci různých tříd se prozatím nebudou spojovat a budeme dodržovat i ranní příchod do školy podle tříd, jak jsme měli doposud.

Všichni jsme už byli natěšeni, že se navracíme k běžnému provozu, ale za současné situace není rozvolňování namístě. Víme, že jsou tato omezení pro Vás velmi zatěžkávající, ale je to z důvodu bezpečnosti Vašich dětí a omezení šíření nákazy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Provoz školy o letních prázdninách

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že od 12. 7. do 22. 8. 2021 bude škola uzavřena z důvodu rekonstrukce školní kuchyně a sociálních zařízení a zároveň čerpání řádné dovolené.

Od 23. 8. 2021 bude mateřská škola v provozu od 6.30 hodin do 16.00 hodin pro přihlášené   děti.  K docházce do MŠ o prázdninách je potřeba děti přihlásit do 18. 6. 2021 na email: sj.polevsko@seznam.cz

Školní družina o prázdninách není v provozu.

Odhlášení stravného během prázdnin není možné z důvodu omezeného provozu školy.