PROVOZ ŠKOLY V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Provoz mateřské školy, základní školy a školní družiny bude v prosinci 2020 podle nastavených pravidel nouzového stavu do 22. 12. 2020. Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude škola uzavřena – Vánoční prázdniny.    Provoz  školy bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021 ve stávajícím režimu (pokud nebude opět nějaká úprava od Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva školství).

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Od středy 18. 11. 2020 je zahájena prezenční výuka (denní docházka do školy) pro žáky 1. a 2. třídy, tzn. že do školy přichází žáci 1. ročníku, 2. ročníku, 4. ročníku a 5. ročníku. Výuka je zkrácena, není TV a HV. Výuka končí pro 1. a 4. ročník v 11.45 h a 2. a 5. ročník končí ve 12.00 hodin. Vždy po skončení výuky jdou žáci na oběd, tak aby se nepotkávali s žáky další třídy.

3. ročník je nadále vzděláván distančně.

Z důvodu dodržování hygienických pravidel budou mít žáci po celou dobu výuky nasazenou roušku, doporučujeme, dejte dětem více roušek, aby je mohly častěji měnit.

Příchod do školy:

 1. a    4. ročník přichází od 7. 40 h do 7.50 hodin a odchází do své třídy.
 2.  a   5. ročník přichází od 7. 50 h do 8.00 hodin a odchází do své třídy. Apelujeme na dodržování doby příchodu, aby nedocházelo k potkávání mezi žáky jednotlivých tříd.

Ranní družina není k dispozici.

Odpolední družina je v provozu, žáci 1. a 4. ročníku mají družinu ve 2. patře v ZŠ, žáci 2. a 5. ročníku jsou v družině v přízemí. V případě příznivého počasí budou děti odpoledne venku, prosíme o vhodné oblečení na ven.

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ je od 2. 11. 2020 v běžném provozu od 6.15 h do 16.00 hodin.

Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání v nezměněném režimu – povinná školní docházka – neplatí školné, pouze stravné.

Pro děti mladší pěti let, kteří neplní povinnou školní docházku, v případě odhlášení na celý měsíc listopad (nebo nouzový stav) – neplatí se stravné, platí se udržovací poplatek 100 Kč za měsíc. Prosíme o placení převodem na školní účet: 180815652/0300.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví je základní škola a školní družina od 14. října 2020 uzavřena. Výuka probíhá distančně a pro všechny žáky ZŠ je povinná.

Žádost o ošetřovné

Potvrzení Žádosti o ošetřovné dítěte do 10 let z důvodu uzavření základní školy vystaví ředitelka školy elektronicky na emailové adrese: reditel@skolapolevsko.cz .

Do emailu napište jméno dítěte, na které chcete vystavit potvrzení a od kterého data.

Potvrzená žádost Vám bude zaslána zpět na Váš emailový účet.

Potvrzení se vydává pouze pro žáky základní školy.

Ošetřovné

Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

 • dítě mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Poslední aktualizace: 12. 10. 2020

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Školní rok 2020/2021 – zahájení v úterý 1.9. 2020

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a žáků ostatních ročníků  bude od 8.00 do 9. 00 hodin
 •  

Výuka : 1. a 2. ročník

               2.9. (ST) do 10:00 h.

               3.9. (ČT) a  4.9. (PÁ) – do 11:00 h.

               3. – 5. ročník                     

               2.9. (ST) do 11:00 h.

               3.9. (ČT) a  4.9. (PÁ) – do 12:00 h.

 • od  pondělí  7.9.  výuka  všech ročníků probíhá dle rozvrhu hodin
 • tento školní rok vybíráme 200 ,- Kč do třídního fondu (1. – 5. ročník), 300,- Kč na školní a pracovní sešity (2. – 5. ročník) – do konce září, děkujeme

Plán na září:

 • 2.9. (ST) – od 15:30 h. budou třídní schůzky pro všechny ročníky – účast nutná
 • 14.9. (PO) –VČELY – učíme se , ekologický program pro děti z MŠ a ZŠ
 • 23.9. (ST) – Divadelní představení – pohádka – učíme se, vybíráme 50,- Kč