TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ

23. 11. 2021

 1. Zahájení
 2. Formativní hodnocení – je takové hodnocení, které probíhá během učení a přináší žákům užitečnou informaci v průběhu vzdělávání. Důležité je, aby do hodnocení byli zapojeni i žáci samotní, což je motivace k učení a získávání dalších poznatků. Motivace je zde nejdůležitějším kritériem. Žáci nejsou stresováni špatnou známkou, chyba je začleněna do vzdělávání jako součást celého procesu. V současné době jsme na začátku a hledáme způsoby, jak poskytovat rodičům zpětnou vazbu o pokroku jejich dítěte ve vzdělávání.
 3. Akce spojené s adventem – Lampionový průvod – 29. 11. 2021 od 17 hodin. Průvod čertů, Mikulášů a andělů – prosíme teplé oblečení pod masky 6. 12.2021
 4. Ostatní akce budou pravděpodobně zrušeny v souvislosti se špatnou covidovou situací.
 5. Opět bude probíhat testování antigenními testy (zatím jednou týdně v pondělí).
 6. Školní vánoční besídka – poslední den před vánočními prázdninami – dárečky pro spolužáky.
 7. Informace třídních učitelů
 8. Poděkování všem rodičům za výbornou spolupráci.

Karanténa v mateřské škole

Vážení rodiče,

mateřská škola z důvodu karantény a testování zaměstnanců PCR testy na COVID – 19 v pondělí 25. 10. a úterý 26. 10. 2021 bude uzavřena.  Základní škola zatím v provozu. Od 27. – 29. října 2021 jsou podzimní prázdniny.

Žáci základní školy se budou v pondělí 25. 10. 2021 testovat antigenními testy. Po příchodu z podzimních prázdnin bude probíhat testování PCR testy podle nařízení MZ ČR a MŠMT. Testování se týká všech – očkovaných i v ochranné lhůtě po prodělání COVID-19.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Informace pro rodiče žáků ZŠ:

Vážení rodiče,

V úterý 28. 9. 2021 je státní svátek a z tohoto důvodu bude v pondělí 27. září 2021 ředitelské volno. Žáci se neučí. V případě potřeby bude pro žáky zajištěna školní družina od 6.30 do 16.00 h. Na tento den je potřeba své dítě do družiny přihlásit, ostatní děti budou automaticky odhlášeni z oběda.

Mateřská škola je v běžném provozu.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Kalendář akcí

DatumČasAkceKde
30. 9.16.00 – 19.00 hPrezentace projektu Erasmus – Pátrání po zmizelých místech – spojeno s vycházkou po místechTřídy ZŠ
2. patro
a obec
14.10.9 – 12 hVánoční focení, pamětní focení žáků 1. ročníkuMŠ a ZŠ
4.11.8-12 hProjektový den MŠ – Jablíčko Ekocentrum BrništěMŠ – výjezd
16.11.15.30 – 16.30 hPodzimní besídka MŠ pro rodiče
23.11.16.00 – 18.00 hTřídní schůzky ZŠZŠ ve třídách
29.11.Od 17 hLampionový průvod – zahájení adventuV obci
  Mikulášská besídkaNa sále
6.12.9 – 12 hPrůvod čertů, mikulášů a andělůPo obci
15.12.9 -10 hDivadlo – Krejčík Honza MŠ a ZŠ (1. – 3. ročník)Ve škole
16.12.15.30 – 16.30 hVánoční besídka MŠ pro rodiče
20. 12.16.00 hodinVánoční vystoupení v kosteleKostel
 únor KarnevalNa sále

Schůzky rodičů MŠ 7. 9. 2021

 1. Přivítání a zahájení – uvedení Jany Kotěborské.
 2. Seznámení se školním řádem MŠ – příchody do 8.00 hodin, předávání dítěte osobně učitelce, odchody – po obědě nejpozději do 12.00 hodin, po svačině od 14.15 h do skončení provozní doby. Apelujeme na vhodnou obuv dětí a to ve vnitřních prostorách i při pobytu venku. Povinná školní výuka od 5 let – omlouvání dětí – po skončení nepřítomnosti v MŠ písemně do omluvného listu. Při plánované nepřítomnosti delší než tři dny (ozdravný pobyt s rodiči) je nutné napsat žádost o uvolnění z výuky a s dostatečným předstihem předat učitelce v MŠ, která pak předkládá žádost o uvolnění ředitelce školy ke schválení. Do tří dnů stačí písemně jen paní učitelce v MŠ. Nezapomeňte si odhlásit obědy. Děti, které nemají povinnou školní docházku, omlouvají rodiče ústně, telefonicky atd.
 3. Informace k provozu školy – Dítě s  příznaky infekčního onemocnění, nebude do MŠ přijato. Děti od 5 let mají povinnost se distančně vzdělávat.
 4. Odhlašování obědů –  probíhá komunikací s Zofii Doškářovou – E-mailem, WhatsApp. Paní učitelky nezařizují odhlašování. Informace o platbách jsou na našich webových stránkách a na nástěnce školní jídelny.
 5. Kroužky v MŠ – AJ v pondělí, NJ v úterý hned po obědě, Logopedická prevence v čtvrtek – dle rozpisu Olinky Mejtské.
 6. Dne 14. října proběhne vánoční fotografování.
 7. Náhradní oblečení v šatně a pro úplně nejmenší 1x ve třídě a 1x v šatně. Doporučujeme vhodné oblečení do MŠ a na pobyt venku. Rozebrat oblečení, které zůstalo z prázdnin. Na konci září bude nevyzvednuté oblečení předáno na charitu.
 8. Podzimní prázdniny jsou 27. – 29. 10. 2021 MŠ v provozu. ZŠ má 27.9. ředitelské volno, MŠ a ŠD v provozu.
 9. Předávání dětí – neprodlužovat.
 10. Aktualizace formuláře předávání dětí – telefonní čísla, změna adresy, osoby, které vyzvedávají dítě a další.
 11. Odpoledne bude zamčena brána na zahradu, prosíme vcházejte hlavním vchodem.

Třídní schůzky ZŠ 2. 9.

 1. Přivítání a zahájení
 2. Seznámení se školním řádem – VČASNÉ PŘÍCHODY DO ŠKOLY, omlouvání žáků. Školní řad je v plném znění na webových stránkách školy v záložce DOKUMENTY ŠKOLY

– slovní hodnocení na vysvědčení, komunikace s třídními učiteli – prosíme o zpětnou vazbu kdykoliv vám přijde zpráva, podpisy v notýsku – pod každou zprávou, abychom měli jistotu, že o tom víte.

 • Informace k provozu školy – Dnes byly děti otestovány PCR testy – čekáme na výsledky, děti nemusí ve třídě nosit roušku, ve společných prostorách by ji měly mít.
 • Školní družina. Nová paní vychovatelka – Kateřina Zvárová – ranní družina, odpoledne  bude mít 1 a 2. ročník a poté od 15.30 hodin do 16.00 h všechny děti, které tu zůstaly. Starší děti bude mít Lenka Kučerová a Lucie Špádová (čtvrtek, Lenka ostatní dny). Provoz školní družiny od 6.30 – 16.00 h. Příchod do ranní ŠD je nejpozději v 7.30 h. Pokud žáci nestihnou přijít do 7.30 h, čekají před školou nebo v šatně – za nepříznivého počasí (od 7.30 h je v šatně pan školník) a v 7.45 h odchází do svých tříd. Odpolední družina – žáci odchází buď po obědě nebo až po 14.30 h, aby děti mohly jít ven do přírody a nemusely celou dobu pobývat pouze na školní zahradě. Od 15.30 hodin se školní družina spojuje s MŠ a děti budou v 1. patě v MŠ – zvonit na MŠ. V přízemí je školní družina pro 3. – 5. ročník, ve druhém patře je ŠD 1. a 2. ročník – vybrat správný zvonek. Pokud budou děti na zahradě nebo na hřišti bude na vchodových dveřích umístěna cedule.
 • Používání mobilů žáky je ve škole, při výuce, v družině a na školních akcích zakázáno.
 • Omlouvání nepřítomnosti žáků – při nemoci prosíme ihned o zprávu třídní učitelce (nejlépe SMS), po ukončení písemně v žákovské knížce – omluvný list. Při plánované nepřítomnosti (ozdravný pobyt s rodiči) je nutné si vytisknout na webu školy žádost o uvolnění z výuky a s dostatečným předstihem předat třídní učitelce, která pak předkládá žádost o uvolnění ředitelce školy. Vyučující vám sdělí, jaké učivo budete s dětmi v době nepřítomnosti probírat.
 • Odhlašování obědů – nezařizují třídní učitelky, ale probíhá komunikací s Zofií Doškářovou – telefonicky, SMS, e-mailem.
 • Kroužky v ZŠ – AJ v pondělí, NJ v úterý a NOVĚ KROUŽEK VAŘENÍ, JOGA v středu a ve čtvrtek a počítačový kroužek v pátek. Platby za kroužky AJ a NJ 1000 Kč za pololetí – platba na účet školy do konce října a do konce února 2022 – do poznámky napsat kroužek AJ nebo NJ. Číslo účtu je stejné jako na obědy 180815652/0300.
 • Dne 14. 10. proběhne vánoční fotografování a společně také pamětní fotografování žáků 1. ročníku.
 • Oblečení a věci, které zůstaly v šatně jsou na stole před jídelnou – prosíme o rozebrání.

Platby školného a stravného v hotovosti ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

platby školného a stravného v hotovosti za první pololetí ve školním roce 2021/2022 budou probíhat následující dny:

15. září – středa

15. říjen – pátek

15. listopadu- pondělí 

15. prosince  – středa

Platby se budou vybírat v kanceláři ŠJ od 6:30 hodin do 8:00 hodin.

Odpoledne od 13:00 hodin do 15:00 hodin.

Pro platby přes účet jsou informace zde:

https://skolapolevsko.cz/sj.html

Nabídka zájmových kroužků ve škole – 2021/2022

PO –  ANGLIČTINA s rodilým mluvčím Mr Dobsonem

MŠ                              12.30 – 13.15 h

1. začátečníci              13, 15 – 14 , 00 h

2. mírně pokročilí      14, 00 – 14, 45 h

ÚT – KROUŽEK VAŘENÍ s paní kuchařkou  Martinou –  14, 30 – 16, 00 h

ST, ČT – JÓGA s paní učitelkou Magdou 14 – 15 h

PÁ – ICT s panem učitelem Petrem 13, 30 – 15, 00 h ( pro 4. a 5. roč.)