Platby v roce 2019 – školné a stravné

Vážení rodiče,

platby školného a stravného v hotovosti za druhé pololetí ve školním roce 2018/2019 budou probíhat následující dny:

 1. ledna – středa
 2. února – pondělí
 3. března – pondělí
 4. dubna – úterý
 5. května – čtvrtek
 6. června – pondělí, v tento den se bude vybírat také na měsíc červenec a srpen – prázdninový provoz

Platby se budou vybírat v kanceláři ŠJ od 6:30 hodin do 8:00 hodin.

Děkujeme

Bc. Miroslava Panušková, ved. ŠJ

 

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

KDY? ve čtvrtek  29. 11. 2018  od 6, 30 do 10 hodin

KDE? Před sklepem školy na školní zahradě

CO? Svázaný a zvážený starý papír nebo karton ( max. hmotnost balíčku 10kg, aby děti mohly pomoct s naložením)

JAK? Počet kilogramů děti nebo rodiče nahlásí své paní učitelce

PROČ? Učíme děti recyklovat odpady, šetříme naše lesy, získané peníze chceme použít pro děti

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ                 

NEJLEPŠÍ TŘÍDA

NEJLEPŠÍ TŘÍDNÍ SBĚRAČ

Vystoupení k oslavám 100 let založení Československa

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy…

srdečně Vás zveme na vystoupení žáků ze ZŠ z Polevska  a Sloupu v Čechách a ZUŠ v Žandově ke 100. výročí založení republiky s názvem

V RYTMU DĚJIN … ANEB TA NAŠE STOLETÁ

Vystoupení se koná v pátek 26. 10. 2018 v Komunitním centru ve Sloupu v Čechách od 16.00 hodin.

Akci finančně podpořili:

Obec Polevsko

Obec Sloup v Čechách

Obec Svojkov

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

o podzimních prázdninách v pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. 2018 bude základní škola i mateřská škola uzavřena.

Přejeme Vám krásné podzimní dny.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Třídní schůzky 6. 9. 2018

ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY   – 6. 9. 2018 

 1. Uvítání
 2. GDPR – osobní údaje – rodičů, žáků. Co jsou osobní údaje a k čemu je škola potřebuje: OÚ jsou jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Škola zpracovává tyto údaje ve školní matrice, což je povinná dokumentace školy a předává je MŠMT prostřednictvím zabezpečených webových stránek. Prosíme o podpisy formulářů se souhlasy. OÚ zpracováváme pouze po dobu školní docházky. Dále jsme museli nějakým způsobem ochránit fotografie dětí na našich webových stránkách – tj, na  rajčeti. Už na konci školního roku jsme Vám dávali do ŽK knížky přístupové údaje k odemknutí fotogalerie. V letošním školním roce jsou hesla stejná a žáci je budou mít opět nalepená v ŽK.
 3. Nové webové stránky školy: skolapolevsko.cz . Od října již staré stránky nebudou funkční.
 4. HA a AK – nový pan učitel – OLIVER DOBSON. V loňském roce vedl kroužek AJ a letošní rok bude učit každé úterý 1. až 5. ročník. 1. a 2. ročník bude mít na vysvědčení slovní hodnocení, od 3. ročníku bude běžná klasifikace stupni 1, 2, 3, 4 ,5. Princip hodnocení Vám sdělí Oliver. Je odlišné od praxe bývalého pana učitele.
 5. Zájmové kroužky – Po – AJ vede Oliver Dobson, cena na 1. pololetí je 1.000,- Kč na druhé pololetí bude stanoveno ve druhém pololetí. Splatnost do konce října. Čt – Kroužek NJ – vede paní Soňa Perglerová. Kroužky budou začínat v týdnu od 17. 9. 2018. Až bude zrekonstruované školní hřiště budeme mít také sportovní kroužek, který bude probíhat ve školní družině.
 6. Projekt česko-německé spolupráce – 3. – 5. ročník. 2x se pojede do Německa (Neukirch – Centrum ochrany přírody) a 2x se návštěvy uskuteční v SEV v Brništi. Jedná se o ekologicky zaměřený projekt. Odjezd ráno v 7. 45 hodin a návrat po obědě. Žáci nic neplatí. Co je potřeba : souhlas rodičů (bude samostatný formulář) a cestovní pas.  Pojištění dětí hradí škola. První výjezd je již 25. 9.  Další terminy jsou 4.12,;  22.1.;   2. 4.2019. Všechny informace k projektu budou mít žáci v notýsku.
 7. Příchody do školy a omlouvání žáků – výuka začíná v 8.00 hodin. Příchod do školy je tedy nejpozději v 7.45 hodin, aby se děti stihly převléknout, připravit na vyučování… Omlouvání – při nemoci omlouvají děti rodiče telefonicky ihned v den nepřítomnosti nebo SMS zprávou třídní učitelce a pokud chodí na obědy je nutné obědy odhlásit Mirce Panuškové – tel. nebo SMS . V případě plánované nepřítomnosti nahlásit předem – do třech dnů třídní učitelce, více než tři dny – písemná žádost podaná ředitelce v dostatečném předstihu ke schválení. Podmínkou schválení je doplnění učiva za dobu absence – vyžádáte si je u učitelů.
 8. Projednání pravidel chování ve škole – 4. 9. 2018 byli žáci poučeni o pravidlech chování ve škole i mimo školu a žáci stvrdili svým podpisem, že tato nastavená pravidla budou dodržovat. Také byli upozorněni na to, co by mohlo následovat, kdyby je nedodržovali. Byli jsme upozorněni několika rodiči žáků, že o prázdninách se zde v okolí školy pohybovali žáci naší školy spolu s dětmi chatařů a zastrašovali jiné děti (jako gang). Prosíme Vás o spolupráci a o vysvětlení, že i v odpoledních hodinách či o víkendu není možné páchat násilí na ostatních. Škola bude postupovat velmi razantně.
 1. Od pondělí 10. 9. je již výuka podle školního rozvrhu. V pondělí ráno v 7.45 hodin je odjezd do tělocvičny do Arnultovic. Žáci musí mít cvičení úbor a vhodnou obuv do tělocvičny ( bílá podrážka).
 2. Vrácení přeplatku za ŠVP

Děkuji za pozornost.

Přesun do tříd a informace od třídních učitelů.

V Polevsku 6. 9.  2018

Zapsala: Mgr. Elena Průchová, ředitelka

Plán akcí I. pololetí 2018/2019

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

(září 2018 – leden 2019)

Datum Akce Poznámka
3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku Od 8.00 hodin
6. 9. 2018 Třídní schůzky ZŠ Od 16.00 hodin
10. 9. 2018 Dojíždění do tělocvičny ZŠ Od 7.45 hodin
13. 9. 2018 Schůzky rodičů MŠ Od 15.30 hodin
19. 9. 2018 Turnaj ve vybíjené – ZŠ Zahrádky – 5. ročník Od 9.00 hodin
24. 9. 2018 Ukázka výcviku dravců – paní Gilová – ZŠ Od 9.30 hodin
25. 9. 2018 Ukázka výcviku dravců – paní Gilová – MŠ Od 9.00 hodin
25. 9. 2018

 

Projekt Česko-německé příhraniční spolupráce – Neukirch

ZŠ – 3., 4. a 5. ročník

Od 7.45 hodin
Malotřídní kufrování – ZŠ Prácheň v Novém Boru Od 9.00 hodin
Vánoční fotografování Od 8.00 hodin
10. 10. 2018 Houbařská pohádka, ŽS a  MŠ Od 9.30 hodin
26. 10. 2018 Vystoupení žáků ZŠ ke 100. výročí založení republiky Vystoupení pro rodiče
29. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
12. 11. 2018 Třídní schůzky – ZŠ – 1. čtvrtletí Od 16.00 hodin
19. 11. 2018 Pedagogická rada – 1. čvtrtletí 15 – 16 hodin
listopad Setkání se seniory z Polevska  – příprava kalendáře pro rok 2020 – ZŠ
Zdobení perníčků – MŠ Od 9.00 hodin
2. 12. 2018 Mikulášská nadílka na sále – akce OU pro děti

Mikuláš přijde v 15.00 hodin

Od 14.00 hodin

Neděle

3. 12. 2018 Lampionový průvod k zahájení adventu Od 17.00 hodin
4. 12. 2018 Projekt Česko-německé příhraniční spolupráce – Brniště

ZŠ – 3., 4. a 5. ročník

Od 9.00 hodin
5. 12. 2018 Průvod Mikulášů, čertíků a andělů MŠ – 9.00 hodin

ZŠ – 10.00 hodin

Vánoční dílničky ve spolupráci s DDM Smetanka
Vánoční besídka MŠ  Od 15.30 hodin
17. 12. 2018 Zpívání v kostele – žáci ZŠ Od 16.00 hodin
21. 12. 2018 Školní vánoční besídka – společná pro MŠ i ZŠ Od 9.00 hodin
Leden 2019 Zimní hry v přírodě – závody v lyžování, bobování Každý týden
21. 1. 2019 Pololetní klasifikační pedagogická rada
31. 1. 2019 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny

V Polevsku, 31. 8. 2018

Zapsala:   Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Plán školy 2018/2019

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Výuka bude probíhat podle RVP – ŠVP s názvem: „ŠKOLA POLEVSKO – KLÍČ K VĚDOMOSTEM“ č. j. ZŠ/210/07.  Velkou pozornost budeme věnovat kvalitní výuce anglického jazyka, ekologii a zdravému životnímu stylu. V mateřské škole bude probíhat vzdělávání podle ŠVP zpracovaného v souladu s RVP pro PV s názvem: „KLÍČEK K DOVEDNOSTEM.“

Rozdělení tříd

 1. třída     1. ročník – třídní učitelka Mgr. Markéta Hlaváčková
 2. třída     2. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Kučerová
 3.  třída     3. a 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Jana Szittyayová

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

1.,2. a 3. ročník           vychovatelka Zofia Doškářová

4. a 5. ročník vychovatelka Bc. Miroslava Panušková

výuka jazyků ZŠ – Mgr. Jana Szittyayová – 3. a 4. r.,

Mgr. M. Hlaváčková –  5. roč.,

Oliver Dobson – Hravá angličtina, Anglická konverzace

MŠ KYTIČKA – Jaroslava Lukášková

MŠ MOTÝLEK –   Veronika Voslařová, Barbora Tondlová, Martina Růžičková – chůva

Přehled zájmových kroužků

Pondělí           Kroužek AJ – MŠ                           13.00 – 13.30             Oliver Dobson

Kroužek AJ – ZŠ – 2 skupiny                             13.30 – 14.30             Oliver Dobson

Čtvrtek         Kroužek NJ – MŠ                        12.30 – 13.00             Sonja Perglerová

Kroužek NJ – ZŠ                                                   13.00 – 14.00           Sonja Perglerová

Pátek               Sportovní kroužek                   13.30 – 15.00

Kroužek deskových her                                 14.30 – 16.00             Mirka Panušková

Příprava na vyučování pro vybrané žáky 

Úterý   13.30 – 14.30  Mgr. Hlaváčková, Mgr. Kučerová, Mgr. Průchová, Mgr. Szittyayová

Středa  13.30 – 14.30 Mgr. Hlaváčková, Mgr. Kučerová, Mgr. Průchová, Mgr. Szittyayová

Školní rok 2018/2019

SLOŽENÍ TŘÍD ZŠ

I. třída   – 1. ročník       třídní učitelka Mgr. Markéta Hlaváčková 2. patro

II. třída   2. a 4. ročník      třídní učitelka Mgr. Dagmar Kučerová 2. patro

III. třída      3. a 5. ročník       třídní učitelka Mgr. Jana Szittyayová přízemí

ŠKOLNÍ DRUŽINA

1.,2. a 3. ročník                 vychovatelka Zofia Doškářová    2. patro, II. třída

 1. a 5. ročník                          vychovatelka Bc. Miroslava Panušková    přízemí, III. třída (do konce září, pak opět ŠD)

ŠATNA

Provizorní šatna je prozatímně zařízena v bývalé školní družině, doufáme, že do konce září 2018 budou upraveny prostory ve sklepě.

Mnohokrát děkujeme za pochopení.

Mgr. Elena Průchová, ŘŠ