Třídní schůzky ZŠ

Dne 2.9. 2020 od 15:30 hodin se konají třídní schůzky rodičů žáků základní školy.

Prosíme vás o účast

Děkujeme

Mgr. Elena Průchová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZŠ 4. 9. 2019

 1. ZAHÁJENÍ V 15.30 H

2. Organizace školního roku – (uvedeno v ŽK)

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 26. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 9. – 15. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

3. Školní řád – práva a povinnosti ZZ.

Práva zákonných zástupců žáka jsou:

 • být informován o prospěchu a chování svého dítěte
 • být informován o veškerém dění školy
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkající se podstatných záležitostí jeho dítěte
 • na svobodu projevu, při kterém musí respektovat práva jiných osob na poradenskou pomoc školy pro jejich dítě v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte

Povinnosti zákonných zástupců žáka jsou:

 • zajistit řádnou docházku svého dítěte do školy
 • na vyzvání ředitelky školy se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka
 • informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole ústně do 24 hodin a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce nebo notýsku – na straně omluvného listu
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
 • účastnit se třídních schůzek svolaných třídním učitelem (v případě časové zaneprázdněnosti sjednat s třídním učitelem náhradní termín)
 • Mobilní telefony jsou po dobu celého vyučování v nastavení vypnuto. Výjimečně může žák použít mobilní telefon po uděleném souhlasu učitele (pustit si o přestávce písničku, či ukázat foto v mobilu). Telefonická konverzace s rodiči se děje přes třídního učitele, žáci nesmí v průběhu vyučování telefonovat rodičům či zákonným zástupcům.
 • Je zakázáno pořizovat pomocí mobilního telefonu nebo jiného zařízení zvukové a video záznamy vyučování.

4. Školní klub

Od 1. 9. 2019 máme ve škole školní klub, který finančně zajišťuje MPSV. Z těchto prostředků byl vybaven školní klub (družina). Co to obnáší – potřebujeme od rodičů potvrzení o zaměstnání, nebo že jsou OSVČ. Kdo má již z května potvrzené, stačí donést, ostatní si budou muset zařídit razítko od svého zaměstnavatele (oba dva rodiče, nebo čestné prohlášení o tom, že rodič/ka je samoživitel/ka) na připravené formuláře. OSVČ si vyžádají potvrzení na OSSZ – opět formulář. Pokud je někdo veden na ÚP, vyžádá si potvrzení tam.

5. Erasmus

 • Od 1. 9. 2019 začíná mezinárodní projekt s Litvou a Lotyšskem. Délka trvání 18 měsíců. Projekt povede Mgr. Hlaváčková společně s Bc. Kudláčkovou. Budeme velice rádi, pokud nás podpoříte. Projekt je zaměřen na vytvoření zábavné platformy pro hlubší poznání historie obce Polevsko, okolí naší školy, objevování „zmizelých míst“
 • mezigenerační rozhovory mezi žáky a prarodiči – pamětníky, cílem bude přiblížit dětem život jejich dědečků a babiček
 • Prohloubení jazykových a IT dovedností skrz komunikaci s partnerskými školami z Litvy a Lotyšsko
 • Možnost poznat vrstevníky z partnerských škol, tzv.“ společná mobilita žáků“

 . K projektu máme v přízemí velkou nástěnku, na které Vás budeme pravidelně informovat. V květnu 2020 nás čeká první společné setkání u nás ve škole.

6. Škola v přírodě

Na závěr školního roku plánujeme školu v přírodě – termín od 22. – 25. 6. 2020 (pondělí až čtvrtek). Předběžná cena 2.000,- Kč. O škole v přírodě budete podrobně informováni na další třídní schůzce 21. 11. 2019. Nebudete potřebovat potvrzení od lékaře. Na třídní schůzce v dubnu budeme již vybírat peníze na školu v přírodě.

7. Termíny dalších třídních schůzek

21. 11. 2019, 14. 1. 2020 a 28. 4. 2020 vždy od 15.30 h. Upozorňujeme, že třídní schůzky jsou pro rodiče povinné, v případě nepřítomnosti si rodiče zajistí s třídním učitelem náhradní termín. Jsou uvedeny v ŽK.

8. Výročí školy 140 let

V září uplyne 140 let od otevření školy (1879) – v plánu je uspořádání dne otevřených dveří a oslava výročí. O termínu budete včas informováni, pravděpodobně konec října či začátek listopadu nějaký v pátek. Budeme velice rádi, pokud nám poskytnete nějaké staré fotografie z vašich školních let z této školy vaše i prarodičů, historky či vzpomínky.

9. Telefonní číslo – školní jídelna – odhlašování a přihlašování obědů – má nové telefonní číslo – 777 281 779. Pokud se nedovoláte, napište SMS.

10. Zájmové kroužky –

Po – kroužek AJ – Oliver Dobson

Út – kroužek NJ –  Sonja Perglerová – oba dva kroužky se platí.

St – dětská jóga – od 14.00 – 14.40 h v případě zájmu stihne i 5. r – M. Kudláčková

11. Tělesná výchova ZŠ – od 7. října 2019 probíhá TV v tělocvičně v Arnultovicích od

 8.00 h do 9.45 h, autobus zajištěn, dopravu hradí OÚ Polevsko. Vhodné oblečení do tělocvičny – sportovní obuv se světlou podrážkou a sportovní oblečení na převlečení.

12. Plánované akce pro rodiče

V rámci prevence bezpečného chování plánujeme přednášku o bezpečném chování na internetu a kyberšikaně, možná budete sami překvapeni, co vše vás může potkat. Starší žáci budou také poučeni, tak chceme, abyste tyto informace měli také. O termínu přednášky budeme včas informovat. A je dobré to nepodceňovat.

13. Pozvánka

Obec Polevsko plánuje výlet pro rodiče s dětmi v sobotu 14. 9. 2019 do MIRAKULA – zájemci o tento výlet se mohou přihlásit u paní starostky Martiny Rašínové. Dopravu hradí obec, vstupné si platí rodiče. Informační leták na nástěnce v mezipatře v šatně.

14. Informace třídních učitelů

Akce na závěr školního roku ZŠ – květen – červen 2019

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZÁVĚR ŠK. ROKU

3.5. – Slavnostní předání cen pro vítěze v ekologické soutěži „Budka pro ptáčky“ (Česká Lípa) – jede celá škola, neučíme se, děti si vezmou svačinu a pití, na oběd jsme zpět ve škole

15.5. – Sloupský tyjátr – tradiční divadelní a taneční vystoupení malotřídních škol ve Sloupu v Čechách – neučíme se, děti si vezmou pití a větší svačinu, plášťěnku (děti nebudou na oběd ve škole, předpokládaný konec cca ve 14:00 h.), můžete dát dětem drobné kapesné, mají možnost si zakoupit nějakou dobrotu                   –  děti, které budou vystupovat, si vezmou kostýmy – upřesníme

17.5. – „Krejčík Honza“ – náhradní termín divadelního vystoupení pro MŠ a žáky 1.-3. roč. – žáci se učí

22.5. – velmi zajímavá přednáška p. Kalpakcise pro rodiče „Lidské vztahy“  – srdečně Vás zveme od 16:00 h.do 2.patra ZŠ

27.5. – anglická konverzace s Oliverem během celého dne + odpolední kroužek, jinak se učíme dle rozvrhu

28.5. – učíme se dle rozvrhu, ale odpoledne bude také kroužek AJ s Oliverem

+ školní focení během dopoledne

29.5. – Florbal v ZŠ Horní Libchava – učíme se, pojedou jen závodníci, seznam žáků upřesníme včas

3.6. – 7.6. – „Duhový týden“ – týdenní projekt celé školy – děti chodí barevně oblečené dle rozvrhu a plní různé úkoly z oblasti prvouky, přírodovědy a vlastivědy

(PO – červená, ÚT – modrá, ST – žlutá, ČT – zelená, PÁ – fialová)

3.6. – anglická konverzace s Oliverem během celého dne + odpolední kroužek, jinak se učíme dle rozvrhu

4.6. – učíme se dle rozvrhu, ale odpoledne bude také kroužek AJ s Oliverem

10.6. – učíme se dle úterního rozvrhu hodin

11.6. – FOTBAL – tradičně pořádá ZŠ Polevsko (fotbalové hřiště) – děti se neučí, vezmou si sportovní oblečení, svačinu a pití, popřípadě drobné kapesné, na oběd jsou ve škole

17.6. – učíme se dle úterního rozvrhu hodin + odevzdávání učebnic

18.6.  – Atletické závody – ZŠ Brniště – děti se neučí, vezmou si pití a svačinu, sportovní obuv a oblečení, na oběd budou ve škole

19.6. – Dopravní hřiště v České Lípě – děti se neučí, vezmou si pití a svačinu + helmu na jízdu, na oběd jsou ve škole

Spaní ve škole – sraz v 18:00 h. u školy – děti si vezmou  večeři nebo drobné pohoštění (možná i opékaní vuřtů – dle počasí), hygienické potřeby, spací pytel, snídani a svačinu mají děti zajištěnou ve škole

20.6. – pěší výlet do Kytlice – děti jsou na oběd ve škole

21.6. – ZAHRADNÍ SLAVNOSTI – závěrečné vystoupení všech žáků školy nejen pro rodiče – od 16:00h.

24.6. – 27.6. – Škola v přírodě – Jizerské hory

28.6. – Vysvědčení – konec školního roku

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019 

 1. Zahájení
 1. Škola v přírodě – se koná od 24. – 27. 6. 2019 v Jastřebí v Krkonoších – chata Koniklec chatkoniklec.cz . Cena žáci ZŠ – 1800 Kč, děti MŠ 1750 Kč. Pro děti je připraven zážitkový program. Odjezd 24. 6. v 9.00 hodin od školy. Návrat ve čtvrtek 27. 6. cca v 15.30 hodin ke škole.
 1. Paní učitelka Mgr.  Jana Szittyayová odchází 30. 4. na MD – výuka za ni poslední dva měsíce bude probíhat následovně: 3. a 5. ročník ČJ a M (třídní učitelka) – Mgr. Elena Průchová, Prv, Př, Vl – Bc. Miroslava Panušková; a 4. ročník AJ – Bc. Magdalena Kudláčková – vyučovala AJ ve škole U Lesa v Novém Boru.
 1. Pan učitel Oliver Dobson – nemoc. Hravá angličtina a Anglická konverzace tento týden určitě nebude a příští týden nevíme, jestli bude.
 1. Platby za kroužek AJ a NJ prosím uhradit do konce března 2019. AJ – 1000,- Kč a NJ 500,- Kč v ředitelně nebo v kanceláři ŠJ – Mirce Panuškové.
 1. Noc s Andersenem – ve spolupráci s OU Polevsko bude probíhat spaní v místní knihovně na počest výroční narození H. Ch. Andrsena. Přihlášky jsou zde k dispozici, ale do knihovny se vejde max. 15 dětí.
 1. Dne 22.5. pořádáme pokračování besedy s panem Kalpakcisem na téma Lidské vztahy. Výborný řečník, témata má z praxe, která podává velice zajímavou a humornou formou, ale vedou i k zamyšlení. Předchozí beseda měla veliký úspěch.
 1. Všechny akce školy na 3. čtvrtletí mají děti nalepené v notýsku a průběžně na ně budeme ještě upozorňovat.
 1. Jinak bych chtěla poděkovat všem rodičům za podporu při akci Sběr starého papíru. Za odměnu pojedou děti do kina v dubnu 2019 před Velikonocemi – hrazeno školou.
 1. Informace od třídních učitelů v kmenových třídách.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová

V Polevsku 18. 3. 2019

Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na přednášku Bc. Pavla Kalpakcise

JAK VÉST DĚTI K OPRAVDOVÝM HODNOTÁM

ve středu 16. ledna 2019 od 16.00 hodin

Můžete se zde dovědět, jak předcházet výchovným problémům, jak zvládat své dítě a mnoho dalších dobrých rad do budoucnosti.

Po skončení přednášky budete dále moci diskutovat o věcech, které by Vás zajímaly.

Máme také pro Vás připravené bohaté občerstvení.

Velmi se těšíme na další setkání.

Kolektiv zaměstnanců školy

Vánoční informace

INFORMACE NEJEN PRO RODIČE
23.11. – Pekelné doly v Lindavě (odjezd od školy autobusem v 16:00 h.) – ZŠ

27. 11. Malování perníčků – rodiče a děti MŠ

3. 12. (PO) – Učíme se podle úterního rozvrhu hodin ZŠ
– od 17:00 hodin – Rozsvícení stromečku + průvod obcí + zábava (sraz u Obecního úřadu v 17:00 h.)

4.12. – Eko projekt – pouze žáci 3., 4. a 5. ročníku odjíždí v 9:00 hodin do Brniště, na oběd jsme zpět, neučí se, vezmou si pouze svačinu, pití a přezůvky
– žáci 1. a 2. ročníku se učí v úterý dle tohoto rozvrhu : ČJ, M, PČ, VV – výuka končí v 11:45
hodin

5.12. – učíme se první dvě hodiny, od 10:00 h. jdeme s dětmi tradiční průvod čertů, Mikulášů a andělů ( jdeme obcí Polevsko, děti mají masky těchto bytostí dle vlastního zvážení ), MŠ od 9.00 hodin

10.12. – Tvořivé dílničky – neučíme se, odjíždíme do Nového Boru (DDM Smetanka), děti tvoří v duchu Vánoc, na oběd jsme zpět, vezmou si pouze svačinu, pití a přezůvky pro ZŠ

13.12. – Sférické kino, vybíráme 50 Kč

Vánoční besídka dětí MŠ

17.12. – Vánoční koncert žáků naší školy v kostele (Polevsko) – od 16:00 h.

21.12. – Vánoční posezení s dětmi –  mohou si vzít cukroví nebo jiné drobné pohoštění

Předem všem rodičům i prarodičům moc děkujeme za spolupráci při školních akcích. ☺
Kolektiv učitelek

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Srdečně vás zveme  na lampionový průvod, který se koná

v pondělí 3. prosince 2018 od 17.00 hodin

SRAZ V POLEVSKU U OBECNÍHO ÚŘADU

Program: 

17.00 h – zahájení průvodu – rozsvícení vánočního stromu u OÚ

17.30 h – zpěv vánočních koled u školy s překvapením

17.40 h – Diskotéka pro děti i dospělé

18.15 h – závěrečný ohňostroj

          Občerstvení u školy zajištěno.

 

 

 

Listopad – informace pro ZŠ

Informace

12.11. – Vánoční focení

20. 11. – Třídní schůzky od 15:30 hodin – informace o prospěchu a chování žáků + přednáška o poruchách učení ( PPP p. Šimánková)