Ceny stravného

 ŠJ Polevsko

(platné od 1. 1. 2018)

Děti MŠ:

 Strávníci do 6 let 

přesnídávka                         9,00 Kč

oběd                                      16,00 Kč

svačina                                 8,00 Kč

pitný režim                            3,00 Kč

celkem                                   36,00 Kč

Strávníci 7 – 10 let

přesnídávka                          9,00 Kč

oběd                                      24,00 Kč

svačina                                 8,00 Kč

pitný režim                            3,00 Kč

celkem                                  44,00 Kč

Děti ZŠ:

  1. Strávníci do 6 let oběd 18,00 Kč
  2. Strávníci 7-10 let oběd 26,00 Kč
  3. Strávníci 11-14 let oběd 28,00 Kč
Zaměstnanci školy:          oběd               34,00 Kč
Cizí strávníci:

Děti 3 – 6 let                         oběd               37,00 Kč    přesnídávka 10 Kč, svačina 10 Kč

Děti 7 – 10 let                       oběd               42,00 Kč    přesnídávka 10 Kč, svačina 10 Kč

Děti 11 – 14 let                    oběd               49,00 Kč

Dospělí                                 oběd               62,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle bodu 1 až 3.

Mgr. Elena Průchová

ředitelka školy