Harmonogram dne

HARMONOGRAM DNE

 Denní časové rozvržení činností dětí: (neměnné jsou pouze časy podávání jídla).

Časové rozvržení je pouze orientační a přizpůsobuje se věku, potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy.

 

6.30 – 8.30 (až 9.00)

 

Příchod dětí do mateřské školy do 8.00 hod, kdy se uzavírá budova školy,výběr her dle nabídky učitelky nebo přání dětí, řízené činnosti s menšími skupinkami dětí.

Pohybové řízené i spontánní činnosti.

Komunikativní   kruh:   přivítání,   kontrola   docházky,   povídání,   zpívání, domlouvání o programu týdne, dne, rozhovory o problémových situacích, prostor pro vyjádření názorů dětí, orientace v čase – kalendář.

8.30 – 9.00 Svačina (v souvislosti na právě probíhajících činnostech) buď     průběžná, po skupinách nebo kolektivní
9.00 – 9.30 Pokračování v řízených nebo spontánních činnostech dětí (skupinové, v centrech aktivit, frontální).
9.30 – 11.15

 

Pobyt venku.
11.15 – 11.45

 

Oběd.
11.45  – 12.15 Sebeobsluha, hygiena (čištění zubů) příprava na odpočinek

 

12.15 – 13.45 Odpočinek, příp. klidné činnosti dětí, které nespí – u stolečků s ohledem na ostatní spící děti. Četba  na  pokračování,  relaxační  hudba,  nadstandardní  aktivity  předškoláků, příprava na školu.

 

13.45 – 14.05 Sebeobslužné činnosti, hygiena, tělovýchovné chvilky

 

14.05 – 14.30 Odpolední svačina

 

14.30 – 16.00 Odpolední řízené nebo spontánní činnosti dětí ve třídě nebo na školní zahradě.