Odhlašování obědů

Odhlašování obědů – jeden den předem do 15.00 hdin

Tel.: +420 777 281 779        v době od 6.30 h do 9.30 h

SMS +420 777 281 779        v době od 9.30 h do 15.00 h

E-mail: sj.polevsko@seznam.cz      v době od 6.30 do 15.00 h

Odhlašování obědů probíhá pouze prostřednictvím školní jídelny (komunikace s Zofií Doškářovou), učitelky ZŠ a MŠ obědy neodhlašují.

V případě, že Vaše dítě onemocní a vy již  oběd nestihnete odhlásit, můžete si v první den nemoci oběd vyzvednout v kuchyni do přinesených nádob na oběd od 11.00 h do 11.30 h.

Při odhlašování obědů je potřeba nahlásit, kolik dní odhlašujete.

V případě, že obědy nebudou odhlášeny a Vaše dítě nebude chodit do školy či školky, budou obědy účtovány jako by byly odebrány.