Schůzka rodičů MŠ

Dne 3.9. 2020 od 15:30 hodin se konají v mateřské škole třídní schůzky.

Prosíme o účast, sdělíme vám důležité informace.

Mnohokrát děkujeme

Mgr. Elena Průchová a kolektiv učitelek MŠ

Třídní schůzky ZŠ

Dne 2.9. 2020 od 15:30 hodin se konají třídní schůzky rodičů žáků základní školy.

Prosíme vás o účast

Děkujeme

Mgr. Elena Průchová

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Školní rok 2020/2021 – zahájení v úterý 1.9. 2020

 • Slavnostní přivítání prvňáčků a žáků ostatních ročníků  bude od 8.00 do 9. 00 hodin
 •  

Výuka : 1. a 2. ročník

               2.9. (ST) do 10:00 h.

               3.9. (ČT) a  4.9. (PÁ) – do 11:00 h.

               3. – 5. ročník                     

               2.9. (ST) do 11:00 h.

               3.9. (ČT) a  4.9. (PÁ) – do 12:00 h.

 • od  pondělí  7.9.  výuka  všech ročníků probíhá dle rozvrhu hodin
 • tento školní rok vybíráme 200 ,- Kč do třídního fondu (1. – 5. ročník), 300,- Kč na školní a pracovní sešity (2. – 5. ročník) – do konce září, děkujeme

Plán na září:

 • 2.9. (ST) – od 15:30 h. budou třídní schůzky pro všechny ročníky – účast nutná
 • 14.9. (PO) –VČELY – učíme se , ekologický program pro děti z MŠ a ZŠ
 • 23.9. (ST) – Divadelní představení – pohádka – učíme se, vybíráme 50,- Kč

PROVOZ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Provoz mateřské školy  je o  letních prázdninách omezen. Od 1. – 24.  července    2020   je provoz  od   7.00 hodin   do   16.00 hodin.

Od 27. 7. do 7. 8. 2020 škola uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

Od 10. 8. 2019 mateřská škola opět v provozu od 7.00 hodin do 16.00 hodin pro přihlášené děti. Školní družina o prázdninách bude v provozu od 29. 6.do 3.7. a od 31. 8. 2020.

Od 31. 8. 2020 předpokládáme (pokud nebudou nové změny z důvodu COVID-19) otevírací dobu od 6.15 hodin do 16.15 hodin). K docházce do MŠ či ŠD o prázdninách je potřeba děti přihlásit do 19. 6. 2020 na email: sj.polevsko@seznam.cz

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Opatření ke snížení rizik při školní docházce v souvislosti s COVID – 19

OPATŘENÍ K ELIMINACI RIZIK V SOUVISLOSTI S COVID-19

Příchody do školy

                7.00 – 7.30 hodin

       1. a 4. ročník           7.30 – 7.40 h

            2. ročník                   7.40 –  7.50 h

            3. a 5. ročník           7.50 – 8.00 h

Odchody ze školy

     po obědě            11.45 – 12.00 h

            po svačině          14.30  – 15.30 h

      po ukončení výuky    ve 12.00 h

            Školní družina   14.30  – 15.30 h

Informace pro rodiče žáků ZŠ – obnovení provozu

V souladu s usnesením vlády č. 491 z 30. 4. 2020 je od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků I. stupně ZŠ ve školských zařízeních.

V ZŠ a MŠ Polevsko bude organizace vzdělávání probíhat takto:

 1. Vyučování v ZŠ bude probíhat ve skupinách maximálně do 15 žáků. (I. třída – 1. a 4. ročník – třídní učitelka Mgr. Irena Sojková, II. třída – 2. ročník – třídní učitelka Mgr. Markéta Hlaváčková, III. třída -3. ročník – třídní učitelka Bc. Magdaléna Kudláčková, IV. třída – 5. ročník – třídní učitelka Mgr. Dagmar Kučerová)
 2. Příchod do školy 1. a 4. ročník v 7.30 – 7.40 h, 2. ročník v 7.40 – 7.50 h a 3. a 5. ročník v 7.50 – 8.00 h
 3. Délka vyučování – 1. a 2. s 4. ročník od 8.00 h – 11.45 h; 3. a 5. ročník 8.05 h – 11.50 h.
 4. Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu.
 5. Školní družina – Z organizačních a personálních důvodů nelze zajistit ranní družinu. Odpolední družina bude zajištěna ve dvou oddělených skupinách a to v čase od 12.00 h – 15.30 h.– 1. skupina – 1. ročník – pod vedením Bc. Miroslavy Panuškové– 2. skupina – 2. ročník – pod vedením Lenky Kučerové. Pro žáky 3. – 5. ročníku nelze organizačně ani personálně ŠD zajistit.
 6. Školní jídelna

Obědy budou zajištěny pro přihlášené žáky do ŠD (1. a 2. ročník). Stravování bude probíhat v oddělených skupinách dle požadovaných hygienických doporučení.

Přihlášení žáků k docházce od 25. 5. 2020 je třeba nahlásit do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli. Žáci musí první den nástupu do školy doložit vyplněné a potvrzené čestné prohlášení. V období od 25. 5. 2020 je třeba dodržovat hygienická opatření doporučená MŠMT a MZČR. Tato doporučení budou součástí informací pro rodiče.

Prosíme rodiče, kteří se rozhodnou své děti do školy neposlat, aby i tuto skutečnost třídním učitelům nahlásili.

Čestné prohlášení – viz odkaz:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni_ZS.pdf

Informace MŠMT k znovuotevření ZŠ:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_zs-1.pdf

Informace pro rodiče dětí MŠ – obnovení provozu

Ředitelka ZŠ a MŠ Polevsko po dohodě se zřizovatelem rozhodla o obnovení provozu mateřské školy od 18. května 2020 s provozem 7.00 – 15.30 hodin.

Prosíme rodiče, aby své děti přihlašovali emailem, telefonicky, či SMS a před zahájením docházky odevzdali podepsané čestné prohlášení. Bez podepsaného čestného prohlášení nemůže být dítě do MŠ přijato. Přijatá opatření v MŠ a čestné prohlášení jsou v následujících odkazech:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/Opatření-k-zajištění-ochrany-zdraví-v-MŠ.pdf

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/priloha_cestne_prohlaseni_MS.pdf

Informace z MŠMT k znovuotevření MŠ:

https://web.skolapolevsko.cz/wp-content/uploads/2020/05/ochrana_zdravi_ms-1.pdf