Vánoční informace

INFORMACE NEJEN PRO RODIČE
23.11. – Pekelné doly v Lindavě (odjezd od školy autobusem v 16:00 h.) – ZŠ

27. 11. Malování perníčků – rodiče a děti MŠ

3. 12. (PO) – Učíme se podle úterního rozvrhu hodin ZŠ
– od 17:00 hodin – Rozsvícení stromečku + průvod obcí + zábava (sraz u Obecního úřadu v 17:00 h.)

4.12. – Eko projekt – pouze žáci 3., 4. a 5. ročníku odjíždí v 9:00 hodin do Brniště, na oběd jsme zpět, neučí se, vezmou si pouze svačinu, pití a přezůvky
– žáci 1. a 2. ročníku se učí v úterý dle tohoto rozvrhu : ČJ, M, PČ, VV – výuka končí v 11:45
hodin

5.12. – učíme se první dvě hodiny, od 10:00 h. jdeme s dětmi tradiční průvod čertů, Mikulášů a andělů ( jdeme obcí Polevsko, děti mají masky těchto bytostí dle vlastního zvážení ), MŠ od 9.00 hodin

10.12. – Tvořivé dílničky – neučíme se, odjíždíme do Nového Boru (DDM Smetanka), děti tvoří v duchu Vánoc, na oběd jsme zpět, vezmou si pouze svačinu, pití a přezůvky pro ZŠ

13.12. – Sférické kino, vybíráme 50 Kč

Vánoční besídka dětí MŠ

17.12. – Vánoční koncert žáků naší školy v kostele (Polevsko) – od 16:00 h.

21.12. – Vánoční posezení s dětmi –  mohou si vzít cukroví nebo jiné drobné pohoštění

Předem všem rodičům i prarodičům moc děkujeme za spolupráci při školních akcích. ☺
Kolektiv učitelek

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Srdečně vás zveme  na lampionový průvod, který se koná

v pondělí 3. prosince 2018 od 17.00 hodin

SRAZ V POLEVSKU U OBECNÍHO ÚŘADU

Program: 

17.00 h – zahájení průvodu – rozsvícení vánočního stromu u OÚ

17.30 h – zpěv vánočních koled u školy s překvapením

17.40 h – Diskotéka pro děti i dospělé

18.15 h – závěrečný ohňostroj

          Občerstvení u školy zajištěno.

 

 

 

Listopad – informace pro ZŠ

Informace

12.11. – Vánoční focení

20. 11. – Třídní schůzky od 15:30 hodin – informace o prospěchu a chování žáků + přednáška o poruchách učení ( PPP p. Šimánková)

 

Vystoupení k oslavám 100 let založení Československa

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy…

srdečně Vás zveme na vystoupení žáků ze ZŠ z Polevska  a Sloupu v Čechách a ZUŠ v Žandově ke 100. výročí založení republiky s názvem

V RYTMU DĚJIN … ANEB TA NAŠE STOLETÁ

Vystoupení se koná v pátek 26. 10. 2018 v Komunitním centru ve Sloupu v Čechách od 16.00 hodin.

Akci finančně podpořili:

Obec Polevsko

Obec Sloup v Čechách

Obec Svojkov

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

o podzimních prázdninách v pondělí 29. 10. a v úterý 30. 10. 2018 bude základní škola i mateřská škola uzavřena.

Přejeme Vám krásné podzimní dny.

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Ukázka dravců v MŠ

Dravci na Polevsku

V měsíci září naší školku navštívila se svými dravci paní Věra Gilová. Pro naše děti bylo velmi naučné a příjemné setkat se s obyvateli lesa, který dá se říci, naší školku obklopuje.

Děti měly možnost seznámit se s různými zástupci dravců, jako je například sova pálená, výr velký, ale i velice chytrý krkavec. Úžasným zážitkem pro děti bylo, že si mohly většinu druhů pohladit a co víc, každý si mohl vyzkoušet, jaké to je být opravdový sokolník a s rukavicí a pamlskem nakrmit malinkou sovičku „ Pusinku“.

Děti se díky paní Gilové dozvěděly mnoho zajímavých informací ze života těchto krásných zvířat.

Jsme velice rádi, že je sova ve znaku naší školy a školky na Polevsku.

Za bohatý program a báječně strávené dopoledne paní Gilové moc děkujeme a těšíme se s dětmi na další setkání.

 

Za kolektiv MŠ Polevsko – Barbora Tondlová, učitelka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schůzka rodičů MŠ

SCHŮZKA RODIČŮ   13. 9. 2018

 1. UVÍTÁNÍ
 2. Seznámení rodičů se školním řádem – docházka předškolních dětí, omlouvání, odhlašování obědů, provoz školy, pozdní vyzvedávání, předávání dětí přímo paní učitelce, platby školné a stravné, nemocné dítě !!! – nesmí do kolektivu – hrozí ohrožení veřejného zdraví – paní učitelky nemohou podávat dětem léky!!!
 3. GDPR – od 25. května 2018 platí nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jaké údaje škola potřebuje: Osobní údaje dětí – jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, údaje o rodičích – jméno a příjmení, adresu bydliště, telefonní čísla. Prosím podepsat souhlasy.
 4. Nové webové stránky školy – ve fotogalerii jsou fotografie uzamčené, heslo pro otevření máte na lístečku. Na nových webových stránkách je v sekci ŠJ i jídelní lístek. www.skolapolevsko.cz
 5. Kroužek AJ s Oliverem Dobsonem pro předškolní děti – každé pondělí od 12.45 hodin. Cena 1000,- Kč na pololetí.
 6. Kroužek NJ s paní Perglerovou pro předškolní děti – každý čtvrtek od 12.45 hodin – je dotovaný školou – zdarma. Děti budou mít výjezdní návštěvy do Německa.
 7. Prima vizus – sceeringové vyšetření zraku – poplatek 150,- Kč.
 8.  Informace od učitelek.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

Třídní schůzky 6. 9. 2018

ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY   – 6. 9. 2018 

 1. Uvítání
 2. GDPR – osobní údaje – rodičů, žáků. Co jsou osobní údaje a k čemu je škola potřebuje: OÚ jsou jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, emailová adresa. Škola zpracovává tyto údaje ve školní matrice, což je povinná dokumentace školy a předává je MŠMT prostřednictvím zabezpečených webových stránek. Prosíme o podpisy formulářů se souhlasy. OÚ zpracováváme pouze po dobu školní docházky. Dále jsme museli nějakým způsobem ochránit fotografie dětí na našich webových stránkách – tj, na  rajčeti. Už na konci školního roku jsme Vám dávali do ŽK knížky přístupové údaje k odemknutí fotogalerie. V letošním školním roce jsou hesla stejná a žáci je budou mít opět nalepená v ŽK.
 3. Nové webové stránky školy: skolapolevsko.cz . Od října již staré stránky nebudou funkční.
 4. HA a AK – nový pan učitel – OLIVER DOBSON. V loňském roce vedl kroužek AJ a letošní rok bude učit každé úterý 1. až 5. ročník. 1. a 2. ročník bude mít na vysvědčení slovní hodnocení, od 3. ročníku bude běžná klasifikace stupni 1, 2, 3, 4 ,5. Princip hodnocení Vám sdělí Oliver. Je odlišné od praxe bývalého pana učitele.
 5. Zájmové kroužky – Po – AJ vede Oliver Dobson, cena na 1. pololetí je 1.000,- Kč na druhé pololetí bude stanoveno ve druhém pololetí. Splatnost do konce října. Čt – Kroužek NJ – vede paní Soňa Perglerová. Kroužky budou začínat v týdnu od 17. 9. 2018. Až bude zrekonstruované školní hřiště budeme mít také sportovní kroužek, který bude probíhat ve školní družině.
 6. Projekt česko-německé spolupráce – 3. – 5. ročník. 2x se pojede do Německa (Neukirch – Centrum ochrany přírody) a 2x se návštěvy uskuteční v SEV v Brništi. Jedná se o ekologicky zaměřený projekt. Odjezd ráno v 7. 45 hodin a návrat po obědě. Žáci nic neplatí. Co je potřeba : souhlas rodičů (bude samostatný formulář) a cestovní pas.  Pojištění dětí hradí škola. První výjezd je již 25. 9.  Další terminy jsou 4.12,;  22.1.;   2. 4.2019. Všechny informace k projektu budou mít žáci v notýsku.
 7. Příchody do školy a omlouvání žáků – výuka začíná v 8.00 hodin. Příchod do školy je tedy nejpozději v 7.45 hodin, aby se děti stihly převléknout, připravit na vyučování… Omlouvání – při nemoci omlouvají děti rodiče telefonicky ihned v den nepřítomnosti nebo SMS zprávou třídní učitelce a pokud chodí na obědy je nutné obědy odhlásit Mirce Panuškové – tel. nebo SMS . V případě plánované nepřítomnosti nahlásit předem – do třech dnů třídní učitelce, více než tři dny – písemná žádost podaná ředitelce v dostatečném předstihu ke schválení. Podmínkou schválení je doplnění učiva za dobu absence – vyžádáte si je u učitelů.
 8. Projednání pravidel chování ve škole – 4. 9. 2018 byli žáci poučeni o pravidlech chování ve škole i mimo školu a žáci stvrdili svým podpisem, že tato nastavená pravidla budou dodržovat. Také byli upozorněni na to, co by mohlo následovat, kdyby je nedodržovali. Byli jsme upozorněni několika rodiči žáků, že o prázdninách se zde v okolí školy pohybovali žáci naší školy spolu s dětmi chatařů a zastrašovali jiné děti (jako gang). Prosíme Vás o spolupráci a o vysvětlení, že i v odpoledních hodinách či o víkendu není možné páchat násilí na ostatních. Škola bude postupovat velmi razantně.
 1. Od pondělí 10. 9. je již výuka podle školního rozvrhu. V pondělí ráno v 7.45 hodin je odjezd do tělocvičny do Arnultovic. Žáci musí mít cvičení úbor a vhodnou obuv do tělocvičny ( bílá podrážka).
 2. Vrácení přeplatku za ŠVP

Děkuji za pozornost.

Přesun do tříd a informace od třídních učitelů.

V Polevsku 6. 9.  2018

Zapsala: Mgr. Elena Průchová, ředitelka

Plán akcí I. pololetí 2018/2019

PLÁN AKCÍ ŠKOLY

(září 2018 – leden 2019)

Datum Akce Poznámka
3. 9. 2018 Slavnostní zahájení školního roku Od 8.00 hodin
6. 9. 2018 Třídní schůzky ZŠ Od 16.00 hodin
10. 9. 2018 Dojíždění do tělocvičny ZŠ Od 7.45 hodin
13. 9. 2018 Schůzky rodičů MŠ Od 15.30 hodin
19. 9. 2018 Turnaj ve vybíjené – ZŠ Zahrádky – 5. ročník Od 9.00 hodin
24. 9. 2018 Ukázka výcviku dravců – paní Gilová – ZŠ Od 9.30 hodin
25. 9. 2018 Ukázka výcviku dravců – paní Gilová – MŠ Od 9.00 hodin
25. 9. 2018

 

Projekt Česko-německé příhraniční spolupráce – Neukirch

ZŠ – 3., 4. a 5. ročník

Od 7.45 hodin
Malotřídní kufrování – ZŠ Prácheň v Novém Boru Od 9.00 hodin
Vánoční fotografování Od 8.00 hodin
10. 10. 2018 Houbařská pohádka, ŽS a  MŠ Od 9.30 hodin
26. 10. 2018 Vystoupení žáků ZŠ ke 100. výročí založení republiky Vystoupení pro rodiče
29. – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny
12. 11. 2018 Třídní schůzky – ZŠ – 1. čtvrtletí Od 16.00 hodin
19. 11. 2018 Pedagogická rada – 1. čvtrtletí 15 – 16 hodin
listopad Setkání se seniory z Polevska  – příprava kalendáře pro rok 2020 – ZŠ
Zdobení perníčků – MŠ Od 9.00 hodin
2. 12. 2018 Mikulášská nadílka na sále – akce OU pro děti

Mikuláš přijde v 15.00 hodin

Od 14.00 hodin

Neděle

3. 12. 2018 Lampionový průvod k zahájení adventu Od 17.00 hodin
4. 12. 2018 Projekt Česko-německé příhraniční spolupráce – Brniště

ZŠ – 3., 4. a 5. ročník

Od 9.00 hodin
5. 12. 2018 Průvod Mikulášů, čertíků a andělů MŠ – 9.00 hodin

ZŠ – 10.00 hodin

Vánoční dílničky ve spolupráci s DDM Smetanka
Vánoční besídka MŠ  Od 15.30 hodin
17. 12. 2018 Zpívání v kostele – žáci ZŠ Od 16.00 hodin
21. 12. 2018 Školní vánoční besídka – společná pro MŠ i ZŠ Od 9.00 hodin
Leden 2019 Zimní hry v přírodě – závody v lyžování, bobování Každý týden
21. 1. 2019 Pololetní klasifikační pedagogická rada
31. 1. 2019 Pololetní vysvědčení
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny

V Polevsku, 31. 8. 2018

Zapsala:   Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy