Nabídka zájmových kroužků ve škole – 2021/2022

PO –  ANGLIČTINA s rodilým mluvčím Mr Dobsonem

MŠ                              12.30 – 13.15 h

1. začátečníci              13, 15 – 14 , 00 h

2. mírně pokročilí      14, 00 – 14, 45 h

ÚT – KROUŽEK VAŘENÍ s paní kuchařkou  Martinou –  14, 30 – 16, 00 h

ST, ČT – JÓGA s paní učitelkou Magdou 14 – 15 h

PÁ – ICT s panem učitelem Petrem 13, 30 – 15, 00 h ( pro 4. a 5. roč.)

Zahajovací třídní schůzky ZŠ

Vážení rodiče,

dne 2. 9. 2021 od 16.00 hodin se konají zahajovací třídní schůzky. Budeme sdělovat důležité  informace o průběhu vzdělávání, akcích v prvním pololetí a organizační záležitosti. Prosíme Vás o dodržování nošení roušky k zakrytí dýchacích cest.

Děkujeme Vám za účast.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Informace k zahájení školního roku – ZŠ

  1. 9. 2021   Slavnostní zahájení školního roku proběhne na školní zahradě od 8.00 hodin. Předpokládané ukončení cca 9.00 h. Děti, které budou zůstávat ve škole, musí mít přihlášený oběd. Od 9.00 – 16.00 hodin bude v provozu školní družina pro přihlášené děti.
  2. 9. 2021    Výuka začíná pro všechny děti v 8.00 hodin. Není rozdělen čas příchodu. Od 6.30 – 7.45 hodin je v provozu ranní školní družina.

Ukončení výuky  ve  čtvrtek a v pátek 2. – 3. 9. 2021

1. ročník – 10.00 hodin (odchod domů nebo školní družina)

2. ročník – 11.00 hodin (odchod domů nebo školní družina)

3. ročník – 11.00 hodin (odchod domů nebo školní družina)

4. ročník – 12.00 hodin (odchod domů nebo školní družina)

5. ročník – 12.00 hodin (odchod domů nebo školní družina)

Odpolední školní družina je do 16.00 hodin.

 Od 6. 9. 2021 probíhá výuka podle školního rozvrhu hodin.

Dne 2. 9. 2021 v průběhu dne proběhne testování žáků neinvazivními PCR testy (lízátková forma). Otestovaní žáci nemusí mít roušku.

Třídní schůzky – rodičů žáků základní školy se konají 2. 9. 2021 od 16 hodin v kmenových třídách – všichni rodiče vstupují do školy s nasazenou rouškou chránící ústa a nos.

PROJEKT ERASMUS 2019 – 2021

Od září 2019 v naší škole probíhá projekt s názvem „Pátrání po zmizelých místech“. Jeho náplní je řada aktivit vedoucích k hlubšímu seznámení s historií obce, vytvoření dobrodružné stezky po památných místech – tzv. QUESTU, s možností setkat se s vrstevníky za partnerských škol v Litvě a Lotyšsku, ke společnému tvoření historického kalendáře a v neposlední řadě též obnovení zaniklého místa v blízkém okolí školy. Během podzimu 2019 žáci 3.-5. tříd vyplňovali dotazník s rodinnými příslušníky – pamětníky, na jejich základě jsme pak společně vytipovali několik vhodných míst, která by si zasloužila naši pozornost. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění historika Ladislava Smejkala, vyzkoušeli jsme si tvorbu projektového loga. Pravidelně jsme se virtuálně spojovali s našimi partnerskými školami, děti si připravily prezentace v angličtině, vyměnily si vánoční přání atd.  

Bohužel s příchodem pandemie Coronaviru a s přerušovanou docházkou do školy jsme byli pokaždé nuceni projektové aktivity pozastavit. Plánované mobility, tzn. slibně „rozjeté“ návštěvy partnerských školu u nás polevských  a dětí v Litvě a Lotyšsku jsme nakonec zrušili. Videokonference během školního roku 20/21 proběhla pouze jedna. Distanční výuka panovala totiž i v partnerských zemích. Situace byla všude obdobná.  

V další etapě, na podzim 2020 jsme stihli výtvarně zpracovat 4 historická místa, která se stala součástí společného kalendáře.

Poslední týdny před prázdninami 2021 trávíme s dětmi v projektových aktivitách. Naplno jsme se pustili do zhmotňování jedné z hlavních myšlenek projektu – v sedmi tematicky laděných týmech (reportéři, stavitelé, detektivové, výtvarníci, filmaři, google pátrači a mapaři) zjišťujeme, tvoříme a zpracováváme materiály týkající se jednotlivých míst. Společným výstupem bude trasa stopované, zmíněný QUEST jako hmotné poselství projektu. Chceme umožnit prožitek cestovat historií obce na vlastní kůži dětem z okolí, turistům a dalším návštěvníkům Polevska. Rádi bychom též přispěli k obnově a zvýšení povědomí o půvabném rybníčku „Nebesáku“ v lese nad obcí, u křižovatky běžeckých tratí. Plánujeme zde i malé překvapení J

Moc bychom si přáli, aby se náš QUEST vytvořený dětmi pro děti stal oblíbenou součástí vědomostních stezek po obci Polevsko.

Za projektový tým,

Bc.Magdalena Kudláčková

All-focus

POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče,

velice se omlouváme za komplikace s odjezdy na školní výlety.

Ve středu 23. 6. 2021 jede na výlet do Jablonného v Podještědí MŠ a 1. ročník ZŠ. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Návrat cca v 14 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, holinky a pláštěnku.

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 jede na výlet do Jablonného v Podještědí 2. – 5. ročník ZŠ. Odjezd v 8.00 hodin od školy. Návrat cca v 14 hodin. S sebou jídlo a pití na celý den, holinky a pláštěnku.

PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 2021

9.6. (středa) Výlet na Vlčí horu – Eko program : > ZŠ  2. – 5. ročník

                                                        > odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

                                                        > návrat do školy cca 14:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody, pláštěnku

10.6. (čtvrtek) Výlet na Vlčí horu – Eko program : > MŠ + 1.ročník ZŠ

                                                        > odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

                                                        > návrat do školy cca 14:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody, pláštěnku

21.6. (pondělí) – školní focení na závěr školního roku

                        > cena fotografie je 100,- Kč

23.6. (středa) – Výlet do mokřad v Jabloném v Podještědí – Eko program:

> ZŠ  2. – 5. ročník 

> odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

> návrat do školy cca 14:00 – 15:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody

24.6. (čtvrtek) – Výlet do mokřad v Jabloném v Podještědí – Eko program:

> MŠ + 1.ročník ZŠ

> odjezd autobusem od školy v 8:00 h.

> návrat do školy cca 14:00 – 15:00 h.

> děti si vezmou svačinu na celý den (oběd mají na tento den odhlášen), pití, vhodné oblečení a obuv do přírody

28.6. (pondělí) – kontrola a odevzdání učebnic

30.6.( středa) – Vysvědčení, rozloučení s páťáky – konec cca v 9 h.

                                  Děkujeme za Vaši spolupráci ☺    Kolektiv učitelů MŠ a ZŠ.

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 31. 5. 2021

Vážení rodiče,

na základě doporučení KHS se sídlem v Liberci budou platit tato opatření :

  • 31. 5. 2021 předloží rodiče při předávání dítěte potvrzení o provedeném PCR testu s výsledkem NEGATIVNÍ, který není starší než 5 dnů (test ze čtvrtka 27. 5. je platný, formou SMS),  nebo rodiče předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID–19 v ochranné lhůtě 180 dní;
  • všechny děti z MŠ a ZŠ budou 2x týdně testovány antigenními testy a to počínaje čtvrtkem 3.6.2021 s výjimkou dětí, které jsou v ochranné lhůtě 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19;
  • Příchod dětí do MŠ:  rodiče předávají své dítě paní učitelce (asistentce) před hlavním vchodem do budovy v čase 6.15 – 7.25 hodin. Pozdější čas příchodu nebude akceptován z důvodu zamezení kontaktu s žáky ZŠ. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy a po zazvonění vyčkali příchodu paní učitelky či asistentky. Při vyzvedávání dětí odpoledne platí stejná pravidla.
  • Příchod žáků ZŠ:      žáci vstupují  do budovy zadním vchodem (u šaten) ve stanoveném čase: 3. ročník – v 7.30 h, 1. a 4. ročník v 7.40 h,  2. a 5. ročník v 7.50 h. Děkujeme všem za dodržovaní časů příchodu. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny prosíme rodiče, aby nevstupovali do školy a po zazvonění vyčkali před školou.

         Vážení rodiče, víme, že tato opatření jsou pro vás velice komplikovaná a omezující, ale věřte, že se snažíme, aby se co nejvíce zabránilo šíření nákazy a tím chránili Vás i Vaše děti.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Elena Průchová a kolektiv zaměstnanců školy