Akce na závěr školního roku ZŠ – květen – červen 2019

DŮLEŽITÉ INFORMACE NA ZÁVĚR ŠK. ROKU

3.5. – Slavnostní předání cen pro vítěze v ekologické soutěži „Budka pro ptáčky“ (Česká Lípa) – jede celá škola, neučíme se, děti si vezmou svačinu a pití, na oběd jsme zpět ve škole

15.5. – Sloupský tyjátr – tradiční divadelní a taneční vystoupení malotřídních škol ve Sloupu v Čechách – neučíme se, děti si vezmou pití a větší svačinu, plášťěnku (děti nebudou na oběd ve škole, předpokládaný konec cca ve 14:00 h.), můžete dát dětem drobné kapesné, mají možnost si zakoupit nějakou dobrotu                   –  děti, které budou vystupovat, si vezmou kostýmy – upřesníme

17.5. – „Krejčík Honza“ – náhradní termín divadelního vystoupení pro MŠ a žáky 1.-3. roč. – žáci se učí

22.5. – velmi zajímavá přednáška p. Kalpakcise pro rodiče „Lidské vztahy“  – srdečně Vás zveme od 16:00 h.do 2.patra ZŠ

27.5. – anglická konverzace s Oliverem během celého dne + odpolední kroužek, jinak se učíme dle rozvrhu

28.5. – učíme se dle rozvrhu, ale odpoledne bude také kroužek AJ s Oliverem

+ školní focení během dopoledne

29.5. – Florbal v ZŠ Horní Libchava – učíme se, pojedou jen závodníci, seznam žáků upřesníme včas

3.6. – 7.6. – „Duhový týden“ – týdenní projekt celé školy – děti chodí barevně oblečené dle rozvrhu a plní různé úkoly z oblasti prvouky, přírodovědy a vlastivědy

(PO – červená, ÚT – modrá, ST – žlutá, ČT – zelená, PÁ – fialová)

3.6. – anglická konverzace s Oliverem během celého dne + odpolední kroužek, jinak se učíme dle rozvrhu

4.6. – učíme se dle rozvrhu, ale odpoledne bude také kroužek AJ s Oliverem

10.6. – učíme se dle úterního rozvrhu hodin

11.6. – FOTBAL – tradičně pořádá ZŠ Polevsko (fotbalové hřiště) – děti se neučí, vezmou si sportovní oblečení, svačinu a pití, popřípadě drobné kapesné, na oběd jsou ve škole

17.6. – učíme se dle úterního rozvrhu hodin + odevzdávání učebnic

18.6.  – Atletické závody – ZŠ Brniště – děti se neučí, vezmou si pití a svačinu, sportovní obuv a oblečení, na oběd budou ve škole

19.6. – Dopravní hřiště v České Lípě – děti se neučí, vezmou si pití a svačinu + helmu na jízdu, na oběd jsou ve škole

Spaní ve škole – sraz v 18:00 h. u školy – děti si vezmou  večeři nebo drobné pohoštění (možná i opékaní vuřtů – dle počasí), hygienické potřeby, spací pytel, snídani a svačinu mají děti zajištěnou ve škole

20.6. – pěší výlet do Kytlice – děti jsou na oběd ve škole

21.6. – ZAHRADNÍ SLAVNOSTI – závěrečné vystoupení všech žáků školy nejen pro rodiče – od 16:00h.

24.6. – 27.6. – Škola v přírodě – Jizerské hory

28.6. – Vysvědčení – konec školního roku

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18. 3. 2019 

  1. Zahájení
  1. Škola v přírodě – se koná od 24. – 27. 6. 2019 v Jastřebí v Krkonoších – chata Koniklec chatkoniklec.cz . Cena žáci ZŠ – 1800 Kč, děti MŠ 1750 Kč. Pro děti je připraven zážitkový program. Odjezd 24. 6. v 9.00 hodin od školy. Návrat ve čtvrtek 27. 6. cca v 15.30 hodin ke škole.
  1. Paní učitelka Mgr.  Jana Szittyayová odchází 30. 4. na MD – výuka za ni poslední dva měsíce bude probíhat následovně: 3. a 5. ročník ČJ a M (třídní učitelka) – Mgr. Elena Průchová, Prv, Př, Vl – Bc. Miroslava Panušková; a 4. ročník AJ – Bc. Magdalena Kudláčková – vyučovala AJ ve škole U Lesa v Novém Boru.
  1. Pan učitel Oliver Dobson – nemoc. Hravá angličtina a Anglická konverzace tento týden určitě nebude a příští týden nevíme, jestli bude.
  1. Platby za kroužek AJ a NJ prosím uhradit do konce března 2019. AJ – 1000,- Kč a NJ 500,- Kč v ředitelně nebo v kanceláři ŠJ – Mirce Panuškové.
  1. Noc s Andersenem – ve spolupráci s OU Polevsko bude probíhat spaní v místní knihovně na počest výroční narození H. Ch. Andrsena. Přihlášky jsou zde k dispozici, ale do knihovny se vejde max. 15 dětí.
  1. Dne 22.5. pořádáme pokračování besedy s panem Kalpakcisem na téma Lidské vztahy. Výborný řečník, témata má z praxe, která podává velice zajímavou a humornou formou, ale vedou i k zamyšlení. Předchozí beseda měla veliký úspěch.
  1. Všechny akce školy na 3. čtvrtletí mají děti nalepené v notýsku a průběžně na ně budeme ještě upozorňovat.
  1. Jinak bych chtěla poděkovat všem rodičům za podporu při akci Sběr starého papíru. Za odměnu pojedou děti do kina v dubnu 2019 před Velikonocemi – hrazeno školou.
  1. Informace od třídních učitelů v kmenových třídách.

Zapsala: Mgr. Elena Průchová

V Polevsku 18. 3. 2019

Jak vést děti k opravdovým hodnotám

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na přednášku Bc. Pavla Kalpakcise

JAK VÉST DĚTI K OPRAVDOVÝM HODNOTÁM

ve středu 16. ledna 2019 od 16.00 hodin

Můžete se zde dovědět, jak předcházet výchovným problémům, jak zvládat své dítě a mnoho dalších dobrých rad do budoucnosti.

Po skončení přednášky budete dále moci diskutovat o věcech, které by Vás zajímaly.

Máme také pro Vás připravené bohaté občerstvení.

Velmi se těšíme na další setkání.

Kolektiv zaměstnanců školy