Projekty a Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty | Projekty

Projekty

Personální podpora ZŠ a MŠ Polevsko II – Šablony II

Plákát Šablony II


Školní klub Polevsko

Plakát školní klub 2019-2022

Základní informace o projektu

Školní klub Polevsko byl zřízen v rámci projektu:

Školní klub Polevsko

 registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010134, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cílem projektu je provoz školního klubu, který dlouhodobě napomůže zlepšení pracovního uplatnění rodičů dětí z Polevska a dalších přilehlých venkovských oblastí. Umožní rodičům přijmout dobré pracovní nabídky a přispěje k neodcházení místních obyvatel do velkých měst.

Očekávané výsledky projektu

Provozem školního klubu očekáváme zlepšení podmínek rodičů dětí mladšího školního věku pro výkon jejich zaměstnání. Zvolená provozní doba klubu zamezí rovněž pozdním příchodům rodičů pro své dítě, což bývá pro některé děti především mladšího věku velice traumatizující zážitek. Provozem školního klubu s provozní dobou podle požadavků zaměstnaných rodičů přispějeme k udržení rodin ve venkovské oblasti, zamezíme odlivu dětí do velkých městských škol.

Plánované aktivity projektu

  • Vznik a provoz školního klubu

Mezinárodní projekty


HLEDÁNÍ ZAPOMENUTÝCH MÍST

Představení projektu | Quest-pracovní list

Fotogalerie


MILOVANÁ ABECEDA – LOVED LIVING ALPHABET – GELIEBT GELEBTES ALPHABET    2016 – 2019

Pozvánka na školení


Erasmus+  2015 – 2018

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Mezinárodní projekt „Cesta ke zdravému způsobu života s evropskými kamarády“ vznikl se záměrem seznámit se s životem dětí v jiných evropských zemích. Primárním cílem celého projetu je posílení tolerance k jiným kulturám u všech zúčastněných osob.

Děti se seznámí s životem dětí z jiných zemí, poznají jejich způsob stravování, jakým aktivitám se věnují ve škole, družině a svém volném čase, jak vypadá jejich běžný život, poznají společné i odlišné prvky  – co nás spojuje a v čem se lišíme.

Cílovou skupinou jsou děti od 9 do 13 let. Žáci se ve 4. a 5. ročníku seznamují s pojmem Evropská unie, jejímž mottem je „Jednotná v rozmanitosti“. I my chceme projekt vést v podobném mottu – žáci poznají kultury i zvyky jiných zemí, ale zároveň se naučí být otevření k jiným přístupům a respektovat sebe i žáky z jiných zemí, kteří žijí více či méně podobným životem. Naučí se vzájemně si pomáhat, společně pracovat na aktivitách, poznávat se a objevovat nové skutečnosti. Mezinárodní charakter projektu spočívá tedy ve společné spolupráci všech zúčastněných škol, které společně vytváří předem stanovené výstupy.

Projekt je v oblasti zdravé stravy zaměřen na společné sbírání receptů, které jsou typické pro jednotlivé země a splňují kritéria zdravého stravování. Z těchto receptů vznikne společná zdravá kuchařka.

V oblasti pohybové bude projekt směřovat k vytvoření metodiky/návodu vybraných pohybových her, které si osvojí všichni partneři. Při výměnných pobytech si hry a sportovní aktivity zrealizujeme. Snahou je rozpohybovat děti i dospělé.

Projekt se dále zaměřuje na zlepšení jazykových dovedností a dovedností v oboru moderní komunikační technologie. Způsob komunikace mezi jednotlivými partnery přiblíží dětem současné komunikační možnosti v prostředí eTwinningu.

Součástí projektu jsou vzájemná setkávání partnerů, během kterých se účastníci blíže poznají, seznámí se s životem dětí v dalších evropských zemích a navzájem si představí dosavadní průběh projektových aktivit.

Předpokládáme, že v průběhu projektu dojde u žáků k vlastní sebereflexi, uvědomí si své návyky a zvyky, které případně změní k lepšímu a uvědomí si důležitost pohybu i správných základů stravování. Očekáváme, že se jako partneři vzájemně obohatíme a předáme si vlastní zkušenosti.