CESTA KE ZDRAVÍ

Erasmus+  2015-2018

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Mezinárodní projekt „Cesta ke zdravému způsobu života s evropskými kamarády“ vznikl se záměrem seznámit se s životem dětí v jiných evropských zemích. Primárním cílem celého projetu je posílení tolerance k jiným kulturám u všech zúčastněných osob.

Děti se seznámí s životem dětí z jiných zemí, poznají jejich způsob stravování, jakým aktivitám se věnují ve škole, družině a svém volném čase, jak vypadá jejich běžný život, poznají společné i odlišné prvky  – co nás spojuje a v čem se lišíme.

Cílovou skupinou jsou děti od 9 do 13 let. Žáci se ve 4. a 5. ročníku seznamují s pojmem Evropská unie, jejímž mottem je „Jednotná v rozmanitosti“. I my chceme projekt vést v podobném mottu – žáci poznají kultury i zvyky jiných zemí, ale zároveň se naučí být otevření k jiným přístupům a respektovat sebe i žáky z jiných zemí, kteří žijí více či méně podobným životem. Naučí se vzájemně si pomáhat, společně pracovat na aktivitách, poznávat se a objevovat nové skutečnosti. Mezinárodní charakter projektu spočívá tedy ve společné spolupráci všech zúčastněných škol, které společně vytváří předem stanovené výstupy.

Projekt je v oblasti zdravé stravy zaměřen na společné sbírání receptů, které jsou typické pro jednotlivé země a splňují kritéria zdravého stravování. Z těchto receptů vznikne společná zdravá kuchařka.

V oblasti pohybové bude projekt směřovat k vytvoření metodiky/návodu vybraných pohybových her, které si osvojí všichni partneři. Při výměnných pobytech si hry a sportovní aktivity zrealizujeme. Snahou je rozpohybovat děti i dospělé.

Projekt se dále zaměřuje na zlepšení jazykových dovedností a dovedností v oboru moderní komunikační technologie. Způsob komunikace mezi jednotlivými partnery přiblíží dětem současné komunikační možnosti v prostředí eTwinningu.

Součástí projektu jsou vzájemná setkávání partnerů, během kterých se účastníci blíže poznají, seznámí se s životem dětí v dalších evropských zemích a navzájem si představí dosavadní průběh projektových aktivit.

Předpokládáme, že v průběhu projektu dojde u žáků k vlastní sebereflexi, uvědomí si své návyky a zvyky, které případně změní k lepšímu a uvědomí si důležitost pohybu i správných základů stravování. Očekáváme, že se jako partneři vzájemně obohatíme a předáme si vlastní zkušenosti.

Zpět na přehled projektů