PÁTRÁNÍ PO ZMIZELÝCH MÍSTECH

Představení projektu  | Activities | Aktivity | Etapa 1. – 2019/20 | Etapa 2. – 2020/21

Žijeme v pohraničí, které má bohatou historii a odehrávalo se zde několik důležitých historických událostí (problematika Sudet). Projekt žákům zprostředkovat dění, které prožili jejich prarodiče. Místa, která jsou v okolí naší školy. Místa, která jsou spjata s historií naší obce úzce souvisí také s historií naší země a Evropy. Chceme vytvořit mezigenerační most mezi žáky a jejich prarodiči a vést děti v rámci projektu k respektu a toleranci ke starší generaci, umět jí naslouchat.

Cíle projektu:

  • vytvoření zábavné platformy pro hlubší poznání historie obce Polevsko, okolí naší školy, objevování „zmizelých míst“
  • mezigenerační rozhovory mezi žáky a prarodiči – pamětníky, cílem bude přiblížit dětem život jejich dědečků a babiček
  • Prohloubení jazykových a IT dovedností skrz komunikaci s partnerskými školami z Litvy a Lotyšsko
  • Možnost poznat vrstevníky z partnerských škol, tzv.“ společná mobilita žáků“

Výstupy projektu:

1. Společný kalendář historických míst (4 vybraná místa pro 4 měsíce, doplněná o ilustrace žáků a krátké popisky v anglickém jazyce a jazyce všech partnerských škol)

2. Quest – stopovaná: vytvoření plánku trasy po vybraných zajímavých místech spojených s historií obce zábavnou formou (bojová hra, hledání indicií, vyplňování pracovního listu, orientace v mapě, cílem hry je splnit všechny úkoly na jednotlivých stanovištích, získat indicie, které jsou potřeba k nalezení odměny). Vytvořené materiály budou buď ve virtuální podobě nebo v tištěné podobě.

3. Obnovení jednoho zapomenutého místa v návaznosti na náš „historický výzkum“. Cílem je navrácení „života“ – např. výsadba stromů na zvoleném místě, umístění lavičky či informační tabule, land art, totem apod.

4. Výměnné pobyty: skupina 6 dětí z partnerských škol v Litvě a Lotyšsku navštíví nás a následně 6 dětí z naší školy navštíví Litvu a Lotyšsko

Prioritou zůstává, aby se na všem nejvyšší možnou měrou podílely děti a zanechaly po sobě nějaký otisk.

Zpět