Projekty

Personální podpora ZŠ a MŠ Polevsko II – Šablony II

Plákát Šablony II

Školní klub Polevsko

Plakát školní klub 2019-2022

Základní informace o projektu

Školní klub Polevsko byl zřízen v rámci projektu:

Školní klub Polevsko

 registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010134, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cílem projektu je provoz školního klubu, který dlouhodobě napomůže zlepšení pracovního uplatnění rodičů dětí z Polevska a dalších přilehlých venkovských oblastí. Umožní rodičům přijmout dobré pracovní nabídky a přispěje k neodcházení místních obyvatel do velkých měst.

Očekávané výsledky projektu

Provozem školního klubu očekáváme zlepšení podmínek rodičů dětí mladšího školního věku pro výkon jejich zaměstnání. Zvolená provozní doba klubu zamezí rovněž pozdním příchodům rodičů pro své dítě, což bývá pro některé děti především mladšího věku velice traumatizující zážitek. Provozem školního klubu s provozní dobou podle požadavků zaměstnaných rodičů přispějeme k udržení rodin ve venkovské oblasti, zamezíme odlivu dětí do velkých městských škol.

Plánované aktivity projektu

  • Vznik a provoz školního klubu