Školní akce

Akce pořádané školou:

JARO

Velikonoční beránek

Otvírání studánky – studánková víla

Ukliďme Česko – ukliďme Polevsko

Duhový týden

Slavíme svátek matek

 

LÉTO

Výlet na raftech

Zahradní slavnosti

Vítání léta

Loučení s prázdninami

 

PODZIM

Zavírání studánky

Lampionový průvod

Průvod čertů, Mikulášů a andělů

Mikulášská besídka

 

ZIMA

Zpívání v kostele

Zdobení perníčků

Vánoční besídka

Tříkrálová koleda