Kroužky

Kroužek AJ

Pondělí   od 13.30 – 14. 15  hodin    mladší žáci

od 14.15 – 15.00 hodin       starší žáci

Kroužek NJ

Čtvrtek     od 13.30 – 14. 15  hodin    mladší žáci

od 14.15 – 15.00 hodin       starší žáci

Sportovní kroužek

Fotbal, florbal, vybíjená